Erlend Prytz, direktør i Norboat, er uenig med styret i Norboat om veien videre, og slutter i jobben fra 1/1.2015.
Erlend Prytz, direktør i Norboat, er uenig med styret i Norboat om veien videre, og slutter i jobben fra 1/1.2015.

Prytz slutter.

Administrerende direktør Erlend Prytz i Norboat slutter til nyttår. Uenighet om strategien for organisasjonen er årsaken.

Publisert Sist oppdatert

Norboat har sendt ut følgende pressemelding i dag:
 

Styret i Norboat AS og Erlend Prytz har kommet til enighet om at Erlend Prytz fratrer som administrerende direktør i selskapet med virkning fra 1.1.2015. Norboat AS er under vesentlig endring, og styret og Prytz har ulik oppfatning om gjennomføring av selskapets videre strategier.

Norboat er under større endring. Styret vil rette mer fokus mot medlemsorientert arbeid, herunder etablering av lokallag. Messen Båter i Sjøen skal videreutvikles, og medlemmene og Norges Varemesse skal gis solid støtte for å tilrettelegge for en vellykket gjennomføring av messen Sjøen for Alle, som nå er outsourcet. Det vil måtte bli mindre fokus rettet mot politisk og internasjonalt arbeid. Styret i Norboat ser frem til arbeid med videreutviklingen i kommende periode.  

Organisasjonen er ved et strategisk skille, ved at det er tatt beslutninger som gjør det naturlig for meg å søke nye utfordringer sier Erlend Prytz. I hovedsak er dette relatert til at vesentlige deler av vår operative virksomhet vil bli outsourcet fra 2015. Videre har styret bestemt at lokallag og enkeltmedlemmer skal ha mer fokus samtidig som saker jeg brenner for som politisk arbeid, utadrettet arbeid og internasjonal satsning ikke får samme oppmerksomhet.  Da er det naturlig for meg at vi gjør endringer. I tillegg er jeg generelt av den oppfatning at jeg som person, og Norboat som organisasjon, kan ha godt av nye impulser etter at jeg har vært 12 år i stillingen avslutter Prytz. Han avslutter sin stilling 31.12.2014, men vil bistå Norboat i en overgangsperiode.