KONSTITUERT: Visegeneralsekretær Endre Solvang er for tiden konstituert som generalsekretær i KNBF. Nå søker han stillingen.
KONSTITUERT: Visegeneralsekretær Endre Solvang er for tiden konstituert som generalsekretær i KNBF. Nå søker han stillingen.

Mange vil bli generalsekretær i KNBF

Etter at generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF ble bedt om å slutte for ett år siden, trådte assisterende generalsekretær Endre Solvang inn som fungerende. I går gikk søknadsfristen for ny generalsekretær ut. Solvang er på søkerlisten.

Publisert Sist oppdatert

Kongelig Norsk Båtforbund har vært gjennom et turbulent år. I januar i fjor valgte sittende president Kai Schøne å trekke seg fra vervet som følge av uenighet med sitt styre. Visepresident Egil Olsen rykket opp som fungerende president. Uenigheten forplantet seg også til sittende generalsekretær Reidar Kjelsrud som kort tid senere ble bedt om å fratre sin stilling. Visegeneralsekretær Endre Solvang ble konstituert i stillingen. Nå er han på søkerlisten.

Mange kompetente søkere

I februar i år ble stillingen som ny generalsekretær og frontfigur i KNBF utlyst. Det er mange som har latt seg friste av stillingsteksten. Ved søknadsfristens utløp er det 21 søkere på listen, opplyser fungerende president Egil Kr.Olsen til Båtmagasinet, og han legger til at det er mange søkere med høy kompetanse.

-Vi må nå starte en prosess for å finne frem til den beste kandidaten, og trolig vil vi ty til ekstern hjelp i utvelgelsen. Etter en grundig prosess med intervjurunder vil vi lage en innstilling som bør være klar for forbundsstyret i løpet av mai, sier han.

«Tydelig lederskap»

Som frontfigur i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) vil hovedoppgavene til den nye lederen bestå i ledelse av forbundets administrasjon, forberede saker for forbundet og iverksette tiltak i tråd med handlingsplaner og strategier som er utarbeidet av KNBFs øverste organ –Båttinget.

«Vår nye generalsekretær bør gjennom tydelig lederskap, gode relasjonsbyggende egenskaper bidra til engasjement og entusiasme for en sunn og god videreutvikling av organisasjonen. Stillingen er utadvendt og det er ønskelig med erfaring fra media, myndighetskontakt og omdømmebygging», heter det i annonseteksten. Videre vil det bli lagt vekt på at «KNBF søker en leder med solid økonomikompetanse og dokumentbare resultater som også har god forståelse for rollen i en medlemsstyrt organisasjon».