BEST AV ALLE: De yngste er de flinkeste til å bruke redningsvest i fritidsbåt, og i fjor var det ingen under 25 år som druknet fra fritidsbåt.
BEST AV ALLE: De yngste er de flinkeste til å bruke redningsvest i fritidsbåt, og i fjor var det ingen under 25 år som druknet fra fritidsbåt.

Kraftig nedgang

Antall drukningsulykker fra fritidsbåt sank kraftig i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I følge Norsk Folkehjelps statistikk over drukningsulykker, var det en stor nedgang i drukningsulykker fra fritidsbåt fra 31 i 2013 til 19 i 2014. Dette til tross for en rekordsommer med rekordtrafikk av fritidsbåter på sjøen. Alle de omkomne var menn og forholdsvis jevnt fordelt i alderen fra 25 år og oppover. Ingen under 25 år druknet fra noen form for fritidsbåtsbruk. Det var bare to personer under 25 år som druknet i fjor. En ved fall fra land eller brygge og en ved bading.
Det var også en nedgang i antall drukningsulykker generelt, men ikke så mye. Totalt druknet det 110 mennesker i 2014 mens det druknet 119 personer i 2013. Imidlertid var det en voldsom økning i antall drukninger ved fall fra land eller brygge og ved bading.

Statistikken finner du her