Båtturen blir dyrere og dyrere

KOSTBART: Fra neste sesong blir båtdieselen nesten ei krone dyrere per liter.

Skrur opp dieselprisen

Den rødgrønne regjeringen la bort forslaget om avgift på båtdiesel. Den nye regjeringen smeller til med høy avgiftsøkning på mineraloljen. Det betyr at båtturen blir dyrere neste sesong.

Publisert Sist oppdatert

Til sommeren skrus prisen på avgiftsfri diesel til båtbruk opp med 52 øre pr liter. Dette er den nye avgiften på mineralolje. I tillegg kommer en økning av svovel- og CO2-avgiften fra 61 til 88 øre på Marine Gass Olje, altså her en total avgiftsøkning på 79 øre. I tillegg kommer moms, så literprisen får for vanlige mennesker en avgiftsøkning på 99 øre.

Finansdepartementet bekrefter til Båtmagasinet at dette er virkeligheten, så sant regjeringen får med seg samarbeidspartiene Venstre og Krf. i budsjettforliket.

-Med forbehold om at budsjettforliket mellom H, Frp, V og Krf enda ikke er ferdigbehandlet i Stortinget, så er svaret ja, marin gassolje til fritidsbåter er omfattet av grunnavgift på mineralolje, sier rådgiver Tor Audun Gram i Finansdepartementet til Båtmagasinet.

Henter ytterligere 8 mill fra båtfolket

Det betyr at båtfolket skal betale om lag 8 millioner kroner i ekstra avgifter nesten år.

- Vi kan vel si at avgiften pr båt med dieselmotor ikke blir all verden for oss med nøkterne båter, men for eiere av større dieselcruisere vil prisen merkes, sier Reidar Kjelsrud i KNBF. Han sier det er synd denne avgiften nå kommer, i et land som fra før ligger på avgiftsttoppen i verden pr. liter. Hverken frivilligheten i Norge, som KNBF er en del av, eller båtbransjen trenger forverrede rammevilkår nå. Hva får båtfolket igjen for avgiftsøkningen? Ingenting, sier han.

 

- Jeg håper ikke vi skal få amerikanske tilstander med dieselpriser som stiger til et langt høyere nivå enn bensinen, sier han.  

De to drivstofftyper nærmer seg faretruende i pris også i Norge, og det til tross for at bensin er belagt med avgift og diesel ikke. Selv med økt avgift på mineralolje betraktes pr definisjon diesel til bruk i fritidsbåt for å være avgiftsfri.     

I skarp kontrast

Den betydelige prisveksten på produktet står i skarp kontrast til hva sentrale politikere fra de nåværende regjeringspartiene og deres samarbeidspartnere har uttalt.

Samtlige borgerlige partiledere svarte gledesstrålende nei til avgift på båtdiesel på spørsmål fra bladet Båtliv i sommer. Har du dieselmotor, kan du puste lettet ut, slo bladet fast.

Den samme holdningen til folks rett til fri utfoldelse på fjorden hadde Frps daværende finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, i et intervju med Båtmagasinet i forrige stortingsperiode. Han beskrev den daværende regjerings ønske om å legge avgift på båtdiesel som ”smålig og sjofelt”. Forslaget kom opp i et forsøk på å utjevne avgiftsforskjellene mellom bensin og diesel til bruk i fritidsbåter. Han ba båtfolket kjenne sin besøkelsestid og holde trykket oppe.

- Det bør skapes en aksjon med bølger inn i alle landets kommuner, slo han fast.

   Det ble aldri noe av avgiften den gang, men det synes nå som om den nye regjeringen har funnet en annen metode for å utjevne prisen mellom bensin og diesel til sjøs.

- Det var Venstre som kjørte hardt på med mineraloljeavgiften. For å få igjennom mange andre og viktige saker, som fjerning av arveavgiften, var vi nødt til å gi noe tilbake til samarbeidspartiene. Vi er veldig fornøyd med helheten i budsjettet, men jeg innrømmer at vi er lei oss for at det i akkurat denne saken ble et utslag som dette, sier Ulf Leirstein, tidligere finanspolitisk talsmann i FrP.