SPØR: Alle som fyller båtdiesel i sommer bør spørre betjeningen om hva slags kvalitet som er i pumpene.Er stasjonen ubetjent, så ring oljeselskapet. (Foto: Amund Rich. Løken).  (Foto: Amund Rich. Løken).
SPØR: Alle som fyller båtdiesel i sommer bør spørre betjeningen om hva slags kvalitet som er i pumpene.Er stasjonen ubetjent, så ring oljeselskapet. (Foto: Amund Rich. Løken). (Foto: Amund Rich. Løken).

Du kan påvirke marinaene

I disse sommerdager strømmer båtfolket til tankanleggene. Du bør ikke nøle med å be om god informasjon om hva slags diesel du fyller på båten.

Publisert Sist oppdatert

Oljeselskapene har sagt at de vil oppfordre sine kunder, altså marinaer og stasjoner, til å gi informasjon om hva slags dieselkvalitet som er i pumpene. Etter flere artikler i Båtmagasinet og press fra bransjeorganisasjonen NORBOAT er oljeselskapene oppfordret til å merke dieselpumpene om hva slags kvalitet som er i tankene. Dette er basert på frivillighet, så det er ingen grunn til å tro at alle marinaer og stasjoner vil ta oppfordringen. Derfor er det et godt press at båtfolket som i disse deilige sommerdager strømmer til fyllestasjonene, ber om dokumentasjon på hva som fylles. Er stasjonene ubetjent, så ring oljeselskapet.

-Det er bare å spørre, det er slik vi kan komme videre med denne saken, sier Erik Brauner i NORBOAT.

Etter en artikkelserie i Båtmagasinet, og møter mellom oljebransjen og Norboat, har Norsk Petroleumsinstitutt kommet med denne redegjørelsen:

«Norsk Petroleumsinstitutt (NP) som bransjeforening for de markedsførende olje- og energiselskapene har over lengre tid jobbet med problemstillingene som blant annet er tatt opp av Båtmagasinet i flere artikler vedrørende drivstoff til fritidsbåter. Produktkomiteen i NP, som består av representanter fra de fire oljeselskapene Shell, Esso, Uno-X og Statoil Fuel & Retail, har sett nærmere på de synspunkter og ønsker som er belyst i flere artikler i Båtmagasinet og som også ble diskutert i et fellesmøte mellom NP og Norboat i februar måned d.å.

Oljeselskapene som leverandører av drivstoff har merket seg at det er et ønske, og forventning, om at drivstoff som leveres til fritidsbåtmarkedet skal være avgiftsfri autodiesel som oppfyller produktstandarden EN 590. Dette produktet går også innunder betegnelsen "anleggsdiesel". På bakgrunn av dette har produktkomiteen i NP diskutert seg fram til følgende løsning:

·         Alle oljeselskapene (ovennevnte fire medlemmer i NP) leverer avgiftsfri autodiesel (EN 590), også kalt "anleggsdiesel", til de salgsledd som selskapene har kontroll over.

·         Oljeselskapene vil informere sine salgsledd/kontakter om at båtleverandørene har et ønske om at det er dieselkvalitet som oppfyller produktstandarden EN 590 som leveres i det norske markedet.

·         Oljeselskapene vil gjennom sine salgsledd/kontakter oppfordre at det blir økt fokus på merking av pumper og informasjon til kunder om hvilke produkt som selges fra pumpen.

Det er fra NPs side viktig å understreke at våre medlemmer som leverer drivstoff til dette markedet (Shell, Esso, Uno-X og Statoil Fuel & Retail) er leverandører av drivstoff og at produktet kan gå igjennom flere salgsledd før det ligger på tanken ute på en marina. Oljeselskapene kan kun forplikte seg for de salgsledd som selskapene selv har ansvar for. Det er som kjent mange varmeforhandlere og marinaer som oljeselskapene ikke har noe annet forhold til enn å være en leverandør av drivstoff. For disse vil oljeselskapene forsøke å bidra med informasjon om at båtleverandørene forventer at det til fritidsbåtmarkedet selges dieselkvalitet som er i henhold til produktstandarden EN 590.

Når det gjelder merking av pumper på marinaer så kan ikke oljeselskapene pålegge dette, men vi vil på generelt grunnlag oppfordre til best mulig kundeinformasjon gjennom merking av pumpene. Så lenge det ikke er et myndighetskrav til merking av pumper på marinaer så det blir det opp til den enkelte forhandler/marina til å gjøre dette.

Som oppsummering kan det sies at NP og oljeselskapene har fokus på problematikken vedrørende drivstoffkvaliteter som er tatt opp av Båtmagasinet, Norboat og båtleverandørene. Vi vil gjøre det vi kan i forhold til informasjon ut i salgsleddene, men det er viktig å understreke at oljeselskapene ikke kan bestemme hvilke drivstoffprodukt en varmeforhandler eller marina ønsker å kjøpe for videresalg. Med dette som forutsetning vil oljeselskapenes bidrag i denne sammenhengen være å informere om hvilke produkt som båtleverandørene forventer skal leveres i det norske fritidsbåtmarkedet. Saken har vært oppe som tema i oljeselskapenes møter med forhandlere og salgsledd og vi vil fremover ha fokus på dette».

 

Kjartan Berland

 

Fagsjef

Norsk Petroleumsinstitutt

Powered by Labrador CMS