Debatt om vannscootere

Den 26. februar barker motstandere og tilhengere av vannscootere sammen i debatt på Litteraturhuset i Oslo. Miljøverndepartementet stiller også. De har hatt saken om forbud ute på høring.

Publisert Sist oppdatert

Det er tre personer som står bak debattarrangementet som ventelig vil få høy temperatur. Det er Carl Jacob Johansen, vannscooterentusiast, Joakim Verdich som er dømt for å kjøre vannscooter, og som får ankesaken opp i Agder Lagmannsrett 5. mars og Geir Rognlien Elgvin.

En rekke stortingsrepresentanter og "yrkesdebattanter" er invitert, men listen over paneldeltagere er ikke klar før 21. februar, forteller Elgvin.

Miljøverndepartementet har sendt ut et høringsnotat om endring av småbåtloven om bruk av vannscootere hvor høringsfristen var 4. februar. I høringsnotatet antyder departementet at de vil innstille på at det blir en forbudssone i et heldekkende belte i sjø på 400 meter ut fra land, i verneområder og et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder og samme bestemmelser i vassdrag og innsjøer, men da er grensen økt til 500 meter. Med land mener man fastland samt øyer og skjær ned til 200 kvadratmeter.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har sagt at det nåværende norske regelverket er i strid med EØS-avtalen og har pålagt norske myndigheter å endre det. Aust Agder Fremskrittsparti har enstemmig vedtatt å gå inn forå legalisere vannscooterkjøring over alt i skjærgården. Forslaget tar de med seg til FrPs landsmøte.

Du kan lese mer om arrangementet HER

Powered by Labrador CMS