OVER ELLER UNDER: Oslofjorden vil få enda en tverrforbindelse. Spørsmålet er om biler og tog skal kjøre over eller under skipstrafikk og fritidsbåter.
OVER ELLER UNDER: Oslofjorden vil få enda en tverrforbindelse. Spørsmålet er om biler og tog skal kjøre over eller under skipstrafikk og fritidsbåter.

Aksjon mot monsterbro over Oslofjorden

Veikapasiteten mellom øst og vest over Oslofjorden er for dårlig. Ny tverrforbindelse er på tegnebrettet. Spørsmålet er om cruiseskip, ferger og fritidsbåter vil få biltrafikken over seg eller under seg.

Publisert Sist oppdatert

Skal en ny monsterbro ødelegge idyllen i Oslofjorden? Etter sommerferien i år skal Statens vegvesen levere sin innstilling om valg av trasé for kryssing av Oslofjorden. Et av forslagene bygger på broforbindelse fra Hallangspollen i Frogn kommune, via nordenden av Håøya med brokar på Sundbyholmene og innslaget mellom idylliske Båtstø og Tivoliåsen i Røyken kommune. Broen vil rage 70 meter over fjorden. Den vil ha løp både for bil og tog og vil bli bygget så sikker at selv store skip skal kunne kollidere med den uten at trafikken er i fare.

   Et annet alternativ er å lage enda et tunnelløp under fjorden. Begge alternativene har sine tilhengere og motstandere. Befolkningen i Røyken er forbauset over egen kommune som ikke har tatt avstand til en monsterbro.

Må si nei til bro

-Mens andre kommuner og ordførere har stått opp for innbyggernes interesser, og gitt et rungende nei til bro, har dette ikke vært melodien i Røyken, skriver en skuffet beboer i Båtstø, Reidar Bruusgaard, i et åpent brev. Han mener innbyggerne så langt ikke er hørt og at de fleste beboerne er motstandere av broprosjektet.

-Området mellom Slemmestad og Oscarsborg representerer det vakreste området i Indre Oslofjord. Dette er et viktig rekreasjonsområde ikke bare for Hurums befolkning, men også båtentusiastene.

Folkemøte fredag

Bruusgaard har tatt initiativet til et folkemøte på Frydenlund skole fredag 23. mai kl. 18.00.

-Vi vil forlange klare signaler fra det politiske miljøet og mindre utbyggingsiver. Mest av alt ønsker vi å gi et tydelig signal om at Båtstøs innbyggere sier «Nei til monsterbro», sier han.