Båtopplaget i Bestumkilen i Oslo er truet, og det er allerede alt for få opplagsplasser i Oslo. (Foto: NTB/Scanpix)
Båtopplaget i Bestumkilen i Oslo er truet, og det er allerede alt for få opplagsplasser i Oslo. (Foto: NTB/Scanpix)

Kamp om båt- og opplagsplasser

I Oslo er det nå krise, både med båtplasser og opplagsplasser. Nå blir det kamp om å beholde båtopplagsplasser som det er alt for få av allerede, blant annet i Bestumkilen.

Publisert Sist oppdatert
Leder for Småbåtutvalget i Oslo kommune, Erik Wilwang.
Leder for Småbåtutvalget i Oslo kommune, Erik Wilwang.


Leder for Småbåtutvalget i Oslo kommune, Erik Wilwang.

- I Oslo-området er det  i dag flere års ventetid på båtplass og det er et kraftig press, sier leder for Småbåtutvalget i Oslo Kommune, Erik Wilwang. Han og hans utvalg har kastet seg inn i kampen om det som er betegnet som «Oslos siste indrefilet».
- Vi går inn for at dagens opplagsplass for småbåter skal være nettopp det også i framtiden, sier Wilwang.
Utvalget består av åtte medlemmer, 3 er oppnevnt av byrådet, mens 5 representerer hver sin båtforening. Syv av utvalgets åtte medlemmer er enig med Wilwang.
-  Vi kan ikke akseptere at 2.000 båtplasser med mer enn 100 års historie raderes ut, sier Wilwang.

Det er i dag nesten 8000 båtplasser i Oslo.

 Disse er fordelt slik at 3600 plasser er på privat grunn og ca. 4400 på kommunal grunn. Båtplassene som befinner seg på kommunal grunn blir styrt av 20 ideelle foreninger som er tilsluttet Småbåtutvalget i Oslo Kommune. Situasjonen er så prekær at det per i dag kan ta opp til 10 år å få båtplass, og det er over 5000 personer på venteliste. Dette har ført til at enkelte velger å ha båten sin på sørlandskysten og i Sverige. 

Oslo har kun 2500 vinteropplagringsplasser, som er alt for lite.

Nå trues også det store båtopplaget innerst i Bestumkilen.

 Flere offentlige og private aktører ønsker å ta i bruk den 60 mål store tomten innerst i Bestumkilen til andre formål. I dag er denne tomten i bruk som opplagsplass for havnene i Frogner- og Bestumkilen. 

Forsvinner disse opplagsplassene, står båtlivets eksistens i fare. Det finnes ingen andre alternativ i Oslos nærområde, og det vil det føre til at mange er nødt til å flytte båten bort fra Oslo. I verste fall må mange kvitte seg med båten, og da er er det som hjertet tas ut av båtlivet i Oslo. Turen langs Oslos nye havnepromenade vil ikke være det samme uten folkelivet vi har på sjøen. 

- KNBF ønsker å sikre fritidsbåtlivet for Oslos befolkning, sier kommunikasjonssjef Geir Giæver i en pressemelding

.
- Vi ønsker en strandsoneverning der dagens havner og opplagsplasser inkluderes på lik linje med det vern Markagrensen har. Båtlivsundersøkelsen fra 2012 iverksatt av KNBF og NORBOAT viser at det er flere i Oslo som bruker sjø- og strandsonen enn som bruker marka. Undersøkelsen viser også at det i 2012 var 77.000 fritidsbåter, og det kommer 600 nye båter hvert år. Denne underbygger viktigheten for å verne strandsonen, og derfor har KNBF invitert alle de større politiske partiene i Oslo til paneldebatt 2.september hos Oslo Motorbåtforening! Alle partier har svart at de vil stille.

- På vegne av fritidsbåteiere i Oslo ønsker vi å gi et klart signal til politikerne i Oslo. En by som Oslo, tidligere Norges største havneby, trenger båter på sjøen. Et dødt vannspeil er en død by. 

Der det er båter, trives mennesker. Båter skaper liv og er en miljøfaktor, avslutter Giæver.