Obligatorisk båtregister skal utredes

Obligatorisk fritidsbåtregister skal utredes sammen med evaluering av returordning for kasserte fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet har i følge båtbransjeorganisasjonen Norboat fått i oppdrag fra Klima- og miljødirektoratet å gjennomføre en evaluering av returordningen for fritidsbåter, samt utrede hvordan et obligatorisk fritidsbåtregister kunne vært innrettet mest mulig hensiktsmessig, for å understøtte tilskuddsordningen for kasserte fritidsbåter

Norboat vil være deltager i møter med Miljødirektoratet i dette arbeid som skal være ferdig innen 28.februar 2019. Norboat ralte for obligatorisk småbåtregister da vrakpanten ble innført.