UFORSIKRET: Hver tredje båt i Norge er ikke forsikret, viser fersk undersøkelse.
UFORSIKRET: Hver tredje båt i Norge er ikke forsikret, viser fersk undersøkelse.

Hver tredje båt er uforsikret

En fersk undersøkelse fra Codan Forsikring avslører manglende forsikring hos mange fritidsbåteiere. Er uhellet ute kan både båtdrømmen og privatøkonomien gå i grus, advarer båtekspert.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen, som ble gjennomført av analyseselskapet YouGov nå i mai, ble mer enn 1000 nordmenn som eier eller har tilgang til fritidsbåt spurt om hvordan de forsikrer båten. Ifølge undersøkelsen er det bare 57 prosent av de spurte som faktisk har kjøpt fritidsbåtforsikring. Omtrent en tredjedel sier de ikke har forsikring, mens 15 prosent ikke vet om båten dem bruker er forsikret.

Utbetalingene har økt kraftig

- Folk har større og dyrere båter enn før, og gjerne flere båter også. Både antallet skadetilfeller, og utbetalingene ved hver skade er i kraftig vekst, sier Stein Victor Svendsen, fagansvarlig for båt i Codan Forsikring.

De siste årene har forsikringsselskapenes utbetalinger i forbindelse med båtskader økt kraftig. Fra 2000 til 2014 er utbetalingene mer en doblet viser tall fra Finans Norge. Hvert år melder forsikringskundene inn omtrent 10.000 skadetilfeller. Den største posten er havari, som utgjør halvparten av skadetilfellene og halvparten av utbetalingene. Totalt ble det utbetalt 477 millioner som følge av skader i fjor. Dette er en økning på 15 prosent fra året før.

Hver femte båt har vært på grunn

- Ifølge vår undersøkelse har hver femte gått på grunn minst én gang, og grunnstøtinger er også en av de store utgiftspostene. En grunnstøting blir ofte veldig dyrt, med skader på både motor, ror og skrog – i tillegg til berging. Har du ikke forsikring blir det fort slutten på båtdrømmen, advarer Svendsen.

Flest uforsikrede fritidsbåter finnes det ifølge undersøkelsen i Trøndelag og Nord-Norge, og det er de eldste båteierne som er flinkest til å huske forsikring. Mens syv av ti båteiere over 50 har forsikret båten, har under halvparten av de under 35 gjort det samme.

Ansvarsforsikring frivillig

Mangler ansvarsforsikring Av de som har tegnet forsikring har 43 prosent full kasko og 31 prosent delkasko. Imidlertid hadde fire av ti båteiere ansvarsforsikring på båten. Ansvarsforsikring er ikke på-budt for båter.

- I motsetning til på land er det ingen krav om at man må ha ansvarforsikring på sjøen, så det er ikke overraskende at mange dropper det. Ansvarsforsikringen er en rimelig forsikring, og det kan koste dyrt å droppe den. Volder du skade på andres eiendom, det være seg at du skader en annen båt, brygge eller i verste fall er skyld i personskade, er det du selv som må punge ut. Jeg skjønner ikke at folk tør, avslutter Svendsen.

De siste årene har norske forsikringsselskaper mottatt mer enn 200 krav i året på båtfø-rers ansvar, og utbetalt mellom to og to og en halv million kroner. Båtførere som er skyld i skader på andres eiendom, og ikke har forsikring, blir privatrettslig ansvarlig og kan komme til å måtte betale høye erstatninger.

Powered by Labrador CMS