OPPDATERT: Pensumet til Båtførerprøven er oppdatert, forenklet og utdypet, ifølge Sjøfartsdirektoratet.
OPPDATERT: Pensumet til Båtførerprøven er oppdatert, forenklet og utdypet, ifølge Sjøfartsdirektoratet.

Nytt pensum til båtførerprøven

Pensumet til Båtførerprøven har gjennomgått en forenkling og fornyelse, med endringer som etter planen skal tre i kraft fra 1. mars i år.

Publisert Sist oppdatert

Pensumet er ikke blitt større, men vil legge mer vekt på å utdype ulike punkter, samtidig som det brukes et enklere språk. Det fokuseres mer på farer forbundet med høy fart, samt godt sjømannskap og sjøvettregler. Bruk av GPS og elektroniske kart får en tydeligere plass i det nye pensumet.

Et nytt kapittel summerer opp de viktigste punktene i hele pensumet. Dette er emner som kommer til å bli mer vektlagt enn andre under båtførerprøven. Blant annet kunnskap om sjømerker – i kartet og i virkeligheten – symboler i kartet, sjøveisregler (hvem skal holde av veien) og betydningen av lanterner og flagg.

Det reviderte pensumet har også sterkere fokus på kunnskap som kan forebygge ulykker med fritidsfartøy under 15 meter. Blant annet er det tilføyd krav om kunnskap til flere typer sikkerhetsutrustning, som dødmannsknapp, ombordstigningsanordninger og drivanker. Pensumet vil inneholde mer om bruk av VHF og mobiltelefon på sjøen, der det nå vil kreves kunnskap om rekkevidde, muligheter og begrensninger ved bruk av disse.

Under farer forbundet med høy fart, kommer punkter som høyhastighetsnavigasjon, forsinkelse ved bruk av elektronisk utstyr og avstand til land.

Delen om førstehjelp var tidligere utformet generelt, men er nå blitt mer konkretisert med forskjellige typer behandling.

Med bakgrunn i det nye pensumet er det produsert ca. 250 nye spørsmål som bil kunne bli benyttet i båtførerprøven. Disse spørsmålene skal, sammen med en del av de gamle, sørge for at det nye pensumet blir dekket og at de som består prøven sitter inne med den kunnskapen som kreves for å håndtere en fritidsbåt på inntil 15 meter.

Som kjent finnes det en rekke forskjellige lærebøker fra ulike forlag som kan benyttes av de som forbereder seg til båtførerprøven. Sjøfartsdirektoratet antar at disse vil bli revidert i henhold til det nye pensumet.

Pensumet er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet, og er godkjent av NFD (Nærings- og fiskeridepartementet).

Sjøfartsdirektoratet har ledet en arbeidsgruppe som i 2014 gikk gjennom det gamle pensumet med tanke på en oppdatering og forenkling. Gruppen har bestått av deltakere fra KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund), Politidirektoratet, Kystverket, Skjærgårdstjenesten og Redningsselskapet.

I dag er det firmaet Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet. På deres sider finnes også oversikt over kurs- og testsentre.

Powered by Labrador CMS