Finansminister Siv Jensen (t.v.) og statsminister Erna Solberg  fjerner ikke den ekstra avgiften på 1 krone som ble lagt på båtdieselen. I steden økes den med 2,1 prosent.
Finansminister Siv Jensen (t.v.) og statsminister Erna Solberg fjerner ikke den ekstra avgiften på 1 krone som ble lagt på båtdieselen. I steden økes den med 2,1 prosent.

Avgiftene øker

Avgift ble krevet fjernet i Statsbudsjettet. I steden øker den.

Publisert Sist oppdatert

Den ekstra mineraloljeavgiften som regjeringen la på dieselprisen for fritidsbåter, fiskefartøyer og anleggsdiesel på ca. 1 krone pr liter skapte voldsomt oppstyr i båtkretser. Avgiften ble etter sigende innført for å tilfredsstille Venstre og KrF, altså som et forhandlingskort. Båtorganisasjonene reagerte kraftig og KNBFs båtting vedtok en resolusjon der de krevet avgiften fjernet igjen. I steden har regjeringen nå foreslått å øke den med 2,1 prosent.

Dieselavgiftene øker i Statsbudsjettet i steden for at man fjerner mineraloljeavgiften slik båtorganisasjonene krever.
Dieselavgiftene øker i Statsbudsjettet i steden for at man fjerner mineraloljeavgiften slik båtorganisasjonene krever.

Dieselavgiftene øker i Statsbudsjettet i steden for at man fjerner mineraloljeavgiften slik båtorganisasjonene krever.

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) er klar i sin reaksjon på avgiftsøkningen:

- Det var vel en som sa at: «jeg er ikke sint, bare fryktelig skuffet». Sitatet passer bra på tankene rundt dette. 

KNBF ba jo senest for noen uker siden om at man fjernet økningen på NOX og CO2 avgiftene fra januar fordi, det i praksis bare er oss private konsumenter som betaler avgiften. Alle andre som benytter «avgiftsfri diesel» kan viderefakturere, eller har unntaks- eller refusjonsordninger. Avgiftsøkningen vil ramme de samme enda hardere. 

Det blir vanskeligere og vanskeligere å stemme blått,

sier Reidar Kjelsrud. 

- Det er meget beklagelig at regjeringen gjør dette når partiene før valget har lovet å ikke gjøre noe med dieselavgiftene, sier administrerende direktør Erlend Prytz i Norboat. - Nå har de i steden innført en ekstra avgift som de akter å øke i statsbudsjettet. Det er løftebrudd som i første rekke går ut over privatpersoner med fritidsbåter. Vi hadde virkelig håpet at regjeringen ville fjernet avgiften som ble innført. Dette er negativt for alle som driver med fritidsbåt og også for båtturismen. Regjeringen påfører båtfolket store ekstra kostnader med denne avgiften, sier Prytz.

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF (t.v) og administrerende direktør Erlend Prydz i Norboat er lite fornøyd med at regjeringen i steden for å fjerne mineraloljeavgiften øker den. (Foto: Stephen T. Landsverk).

U

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF (t.v) og administrerende direktør Erlend Prydz i Norboat er lite fornøyd med at regjeringen i steden for å fjerne mineraloljeavgiften øker den.
Generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF (t.v) og administrerende direktør Erlend Prydz i Norboat er lite fornøyd med at regjeringen i steden for å fjerne mineraloljeavgiften øker den.

nder Kongelig Norsk Båtforbunds ting i Stavanger i april var det uklare signaler som kom fra regjeringspartienes representanter. Egil Olsen fra Høyre i Stavanger og Kari Raustein fra Fremskrittspartiet ønsket begge å fjerne den ekstra mineraloljeavgiften som ble lagt på dieselen, men visste ikke om regjeringen kom til å gjøre det. Det gjorde altså ikke regjeringen, hverken i revidert statsbudsjett eller deres eget fullsnekrede budsjett for 2015.

Dog har alle de borgerlige partiene før valget sagt at det ikke ville bli aktuelt å øke dieselavgiften for båter, men det var akkurat det de gjorde i budsjettet. Det vakte sterke reaksjoner både blant båtfolket generelt, men også internt i regjeringspartiene.