Generalsekretær i KNBF, Reidar Kjelsrud (t.v.),og adm. dir. i NORBOAT, Erlend Prytz, er begge oppgitte over hva de mener er løftebrudd bra den blå regjeringen (Foto: Stephen T. Landsverk).

Raser mot avgift

Administrerende direktør i NORBOAT, Erlend Prytz (t.h.), og Generalsekretær i KNBF, Reidar Kjelsrud (t.v.), går hardt ut mot den nye regjeringens avgiftsøkning på diesel.

Publisert Sist oppdatert

De to mener høyere avgift på såkalt ”avgiftsfri diesel” er et politisk løftebrudd som urettmessig rammer både båtfolket og den norske båtbransjen.

– Vi gikk til valg på tverrpolitisk enighet om at dieselavgiften ikke skulle røres, underforstått at man ikke innførte veibruksavgift på båtdiesel. Dette har man nå funnet en vei rundt, sier en oppgitt generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i en pressemelding.

Han henviser til Finansdepartementets nylige varsling om økt mineralolje-, CO2 og NOX-avgift, som til sammen utgjør en økning på 99 øre pr. liter diesel. Dermed begynner dieselprisen i praksis å nærme seg vegnivå.

– Båtlivet er en del av frivilligheten i Norge, som politisk ansees å være et bærende element i det norske samfunnet. Fritids- og ferieaktiviteter er allerede sterkt avgiftsbelagt, og en ytterligere økning i dieselprisen vil bety en betydelig økning i båtkostnadene for mange fritidsbåtfamilier i Norge. At dette kan bety en reduksjon i båtbruken, og dermed også virke negativt på folkehelsa, virker det ikke som om myndighetene har tatt hensyn til. Vi anser dette som et alvorlig løftebrudd fra den blå regjeringen, som utrolig nok har gått til valg på avgiftsletter, sier Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund.

655 millioner i inntekter

De økte avgiftene skal innbringe rundt 655 millioner kroner ekstra i året. Av disse millionene kommer de fleste fra traktor, anleggsmaskiner, industri, stasjonær forbrenning og oppvarming i tjenesteytende næringer.

De fleste av gruppene avgiften rammer vil ha en eller flere fradragsmuligheter, blant annet for fiske, fangst, landbruk, gods- og passasjertransport. Diesel til fritidsbåt og fyringsolje til private husstander må betale full pris, forteller administrerende direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT, Erlend Prytz.

– Norboat har ingen forståelse for denne avgiftsøkningen, som på ingen måte vil bidra til rekruttering til båtlivet. Båtbransjen er fremdeles inne i en svært vanskelig tid, med et marked som har falt 65-70 prosent siden 2008. Hva dette vil si for bransjen vet vi ennå ikke, men positivt er det selvsagt ikke, sier Erlend Prytz.

– Med en ny, blå regjering hadde vi ventet en fjerning av den feilplasserte HK-avgiften, som koster båtbrukerne millioner. I stedet, og etter åtte år med rødgrønn freding, får vi nå en såkalt ”avgifts- og skattefiendtlig” regjering som tvert imot bruker sin første tid på å innføre avgiftshøyning på diesel. Med tanke på at over halvparten av den norske befolkning er ute med fritidsbåt i løpet av året, er ikke dette en god måte å takke velgerne på, avslutter administrerende direktør i båtbransjeforbundet NORBOAT, Erlend Prytz.