Finansminister Siv Jensen (t.v.) og statsminister Erna Solberg  fjerner ikke den ekstra avgiften på 1 krone som ble lagt på båtdieselen. I steden økes den med 2,1 prosent.
Finansminister Siv Jensen (t.v.) og statsminister Erna Solberg fjerner ikke den ekstra avgiften på 1 krone som ble lagt på båtdieselen. I steden økes den med 2,1 prosent.

Presses av egne

Finansminister Siv Jensen presses av sine egne. De krever at hun reverserer økningen i avgiftene på diesel og hestekrefter.

Publisert Sist oppdatert

Det er årsmøtet i Oslo Fremskrittsparti som enstemmig har vedtatt en resolusjon der de krever at avgiftsøkningene for diesel opg den såkalte HK-avgiften reverseres nå ved første anledning som er revidert budsjett. Finansminister Siv Jensen var delegat ved årsmøtet, og har nok merket presset fra partiet. Resolusjonen lyder slik:
"

I valgkampen før stortingsvalget i 2013 svarte sentrale politikere fra de nåværende regjeringspartiene og samarbeidspartnerne i Krf og Venstre nei på spørsmål fra bladet Båtliv om økning i avgift på båtdiesel. Allikevel ble det vedtatt økninger i mineraloljeavgiften og CO2-avgiften, og hestekraftavgiften på kjøp av båtmotor ble også øket i statsbudsjettet for 2014.

Båtmagasinet nr 1/januar 2014 tar dette opp både på lederplass og i egne reportasjer i bladet. I lederen kan man lese: ”Verst av alt er vel at man nok en gang opplever politikere som lyver sine velgere rett opp i ansiktet.” Det gjøres også et poeng av at finansministeren også er leder i Fremskrittspartiet, ”partiet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.”

Første mulighet til å rette opp dette er ved behandling av revidert statsbudsjett 2014.

Årsmøtet i Oslo Fremskrittsparti ber derfor finansminister Siv Jensen om å arbeide for at økningene i båtavgiftene som ble vedtatt i statsbudsjettet 2014 er tilsvarende redusert i regjeringens innstilling til revidert statsbudsjett 2014.

"

Generalsekretær Reidar Kjelsrud har sendt følgende melding til Oslo Fremskrittsparti:

"Gratulerer med et, fra vårt ståsted, fornuftig innspill i denne debatten.En retrett i denne saken vil trolig kunne rette opp noe av omdømmeskadene FrP pådro seg etter dette stygge feilskjæret.

En representant for FrP på Vestlandet kalte avgiftsøkningen (som traff fritidsbåtbrukere og private husstander med oljefyr hardest fordi vi må betale moms på toppen av avgiftsøkningen på 79 øre i tillegg) for «en utilsiktet konsekvens», som ingen fra politisk hold har gjort noe for å rette opp ennå.

På vegne av våre ca 35.000 medlemmer med båt takker vi for at dere forsøker å rette opp fadesen."