PROTEST: KNBF går kraftig i mot nye avgiftsøkninger på drivstoff til båt, sier fung. generalsekretær Endre Solvang.

KNBF aksepterer ikke økte drivstoffavgifter

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) går sterkt i mot nye avgiftsøkninger på diesel og bensin. Vi ligger allerede på avgiftstoppen i verden pr. liter drivstoff. Vi kan ikke akseptere forverrede rammevilkår for frivilligheten i Norge, som KNBF er en del av, sier fungerende generalsekretær Endre Solvang.

Publisert Sist oppdatert

Får støttepartiene til regjeringen, Kristelig folkeparti og Venstre, gjennomslag for sitt alternative budsjett til statsbudsjettet kan det bli en dramatisk økning av dieselprisen. De foreslår at båtdiesel ikke lenger skal være fritatt for avgift. En slik oppheving vil føre til at prisen øker med 2,23 kroner pr. liter. Og er beregnet å gi 28 millioner i skatteinntekter.

I tillegg til båtdiesel ikke lenger skal være fritatt avgifter går de inn for at diesel skal bli generelt dyrere. Venstre foreslår en økning på 50 øre pr. liter og KrF foreslår en økning i veibruksavgiften på diesel med 20 øre pr. liter. Noe som vil bety at båtdieselen blir betydelig dyrere om Venstre og KrF lykkes med sitt alternative budsjett.

Dyrere båttur

Får disse partiene gjennomslag for sitt alternative budsjett vil det også bli dyrere for alle som har bensinmotor på sin båt. Venstre går inn for å øke veibruksavgiften med 50 øre per liter. De foreslår også en opptrapping av avgiften på autodiesel slik at den blir lik bensin.

KrF vil også øke veibruksavgiften på bensin med 10 øre pr. liter.
KNBF mener at fritids- og ferieaktiviteter allerede er sterkt avgiftsbelagt, og en ytterligere økning i avgiften i form av dyrere diesel vil bety en betydelig økning i båtkostnaden for mange fritidsfamilier i Norge. Dette kan bety en reduksjon i båtbruken, og dermed virke negativt på folkehelsa.

DYRT: Norge allerede på avgiftstoppen i verden. Nå er det nok, sier KNBF.

Må ikke la seg presse

Båtlivsundersøkelsen fra 2012 viste at over halvparten av den norske befolkning er ute i fritidsbåt hvert år. Dette viser med all tydelighet hvor viktig båtliv er i Norge.

Båtbransjen er fremdeles inne i en svært vanskelig tid, i et marked som har falt betydelig. Dette vil få store konsekvenser for en bransje som allerede sliter.
-

Vi krever at regjeringen ikke lar seg presse av partiene Venstre og Kristelig Folkeparti i til økninger av diesel- og bensinavgiftene til fritidsbruk, sier KNBFs fungerende generalsekretær Endre Solvang i en pressemelding.