FORTSATT OVER 40: De fleste som omkommer fra båt på sjøen er menn over 40 år. Illustrasjonsfoto: Amund Rich. Løken.

10 fritidsbåtbrukere omkom i første halvår

10 personer omkom under bruk av fritidsfartøy i første halvår 2016, viser statistikk fra Sjøfartsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det er en nedgang i forhold til første halvår 2015, der direktoratet registrerte 14 dødsfall ved bruk av fritidsbåt, melder Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding. 

De omkomne er alle menn; åtte nordmenn og to utenlandske statsborgere. 70% av de omkomne er over 50 år, noe som er en gjennomgående trend de siste årene. De fleste ulykkene skjer fra den vanligste båttypen, åpen motorbåt under åtte meters lengde.

- Menn over 50 år er dessverre fortsatt overrepresentert i statistikken. Vi anbefaler også denne aldersgruppen om å ta båførerbevis for å heve egen båtkompetanse, og ikke minst om å følge reglene for bruk av flytevest i fartøy der dette er lovpålagt, sier fungerende sjøfartsdirektør Bjørn Pedersen.

Sjøfartsdirektoratet har tatt initiativ til en evaluering av ordningen med båtførerbevis, som i dag er påbudt for båtførere født etter 1.1.1980 som skal føre fritidsbåt som er lenger enn åtte meter eller har en motor som yter mer enn 25 hestekrefter.

Les hele statistikken

33 omkomne i gjennomsnitt årlig

Vestpåbudet for fritidsbåter under åtte meter som ble innført av Stortinget i 2015 har vært gjenstand for mye debatt. Sjøfartsdirektoratets historiske statistikker viser at bruk av flytevest kunne reddet mange liv. For 2015 er det bekreftet at kun tre av de omkomne benyttet flyteutstyr. I ett av tilfellene ble flyteutstyr benyttet, men var uten betydning for utfallet. I de øvrige ulykkene er bruk av flytevest ikke bekreftet.

I gjennomsnitt har det omkommet 33 personer årlig i fritidsbåtulykker de siste 10 årene. Det omkommer alltid flere i andre halvår av året siden hovedvekten av fritidsbåtbruken skjer i juli og august. De fleste ulykker skjer i trange kystfarvann, og geografisk har ulykkene hittil i år skjedd langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge, samt en ulykke i Hedmark. Så langt i år har det ikke omkommet fritidsbåtbrukere i Østlandsområdet.

For halvparten av ulykkene i første halvår oppgir politiet at de omkomne ikke har vært påvirket av alkohol. For de øvrige har ikke Sjøfartsdirektoratet mottatt opplysninger om alkoholpåvirkning.