Skilsø er konkurs

Skilsø båtbyggeri legger inn årene etter 92 års drift. Det trege båtmarkedet har krevd nok et offer.

Publisert Sist oppdatert

Av Lars Kristian Larsen

Det var selskapet selv som kontaktet Aus-Agder tingrett og begjærte oppbud, skriver Agderposten.

– Skilsø Baatbyggeri AS har i dag begjært oppud. Begjæringen tilfredsstiller lovens krav. Retten legger de gitte opplysninger til grunn. Skyldneren antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og betalingsvanskene er ikke av forbigående art. Retten finner etter dette at vilkårene etter konkursloven for å ta oppbudsbegjæringen til følge, er til stede, skriver dommer Odd Douzette i kjennelsen.

Det var ikke uventet at Tromøy-bedriften måtte melde oppbud.
Tidligere i år solgte Skilsø alle sine modeller til Viknes, som etablerte Skilsø by Viknes. På den måten vil Skilsønavnet leve videre til tross for konkursen.

I juni uttalte Nils Roland til Båtmagasinet:

-Jeg er vel både glad og trist for det som har skjedd. Glad fordi jeg ser at markedet er veldig trangt for tiden, og jeg tror Viknes med sine stordriftsfordeler vil kunne videreføre Skilsø-modellene på en mye bedre måte enn vi som har vært små og hatt for liten produksjon.

Lang historie

Skilsø Baatbyggeri ble etablert i 1919 av Nils Roland, en allerede etablert båtbygger med erfaring fra bygging av livbåter for eksport og større skuter. Han fikk kjøpt en tomt på Skilsøy på sydspissen av Tromøya ved Arendal. Her satte han opp en bygning som fortsatt er båtbyggeriets hovedhus. Med unntak av noen måneder i 1932 da huset brant og til de fikk reist et nytt, har dette vært familien Rolands arbeidsplass. I gamle dager kunne de bygge båter opptil 40 fot her inne I 1950 overtok Nils Rolands sønner Rolf og Sverre.

Les hele historien om Skilsø HER.

(01.12.2011)