300.000 til båtopplæring

Messeselskapet Dra til sjøs AS i Bergen har gitt kr. 300.000 øremerket rekrutterings- og lærlingearbeid i Bergen og Hordaland. Mottaker er NORBOAT, båtbransjeforbundet i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Norsk fritidsbåtbransje har de senere årene erfart at de, på linje med andre bransjer, finner det vanskelig å rekruttere medarbeidere. Pengene skal brukes til å rekruttere ungdom til arbeid i båtbransjen samt tilrettelegge for flere lærlingeplasser.

Båtbransjen sliter med manglende fagplaner og lærlingplasser dermed er interessen blant ungdom vært lav de senere årene. NORBOAT, båtbransjeforbundet i Norge, ser det som sin oppgave å vise norsk ungdom at fritidsbåtbransjen kan by på spennende arbeidsplasser med mange utviklingsmuligheter.

”Bransjen skriker etter arbeidskraft, og vi opplever stor konkurranse fra andre bransjer”, sier prosjektkleder i NORBOAT, Erik Brauner. ”Litt av utfordringene er at vi som bransje ikke har vært dyktige nok til å vise hva vi kan tilby ungdom, og mange har i tillegg kjørt med ”ekstra hjelp” i sommermånedene slik at heltidsstillinger ikke har vært prioritert. De senere årene har bransje tatt veldige løft, ikke bare båtbyggere, men mariner, verksteder, forhandlere, ja hele bransjen driver nå med helårsdrift på et helt annet plan enn tidligere. Vi er derfor nødt til å knytte til oss kvalifisert arbeidskraft”, fortsetter Brauner. En annen utfordring er at dagens teknologi setter helt andre krav til fagfolk enn tidligere. NORBOAT driver utstrakt utdanning og videre utdanning av medarbeidere hos medlemmene med blant annet marinemotorkurs, plastreparasjonskurs, mv.
Fagplaner og fagbrev innen fritidsbåtbransjen.

Vi har også de seneste året revurdert hele fagplanen for motormekanikere og ikke minst har vi fått gjennomslag for en fagplan for båtbyggere. Studiet vil starte opp i Hordaland og Aust-Agder høsten 2008. Men vi sliter fremdeles med å informere ungdom om hvilke muligheter det er for jobb i båtbransjen og ikke minst hvor spennende og utfordrende jobbene er. Vi deltar på yrkesvalgsmesser, besøker skoler, har stand på egne og samarbeidende båtmesser mv. Vi inviterer jo også skoler til å besøke våre messer gratis for på den måten vise dem hva bransjen står for. Problemet er å finansiere dette viktige arbeidet, sier Brauner.