- Olje langs hele Aust-Agder

Det er nå observert olje langs hele kysten av Aust-Agder etter "Full City"-havariet utenfor Langesund i Telemark. Verst rammet er Risør. (03.08.09)

Publisert Sist oppdatert

Tekst: Therese Vågen
Foto: Atle Knutsen

I følge oppdateringer fra Kystverket og interkommunalt utvalg for akutt forurensninger (IUA) i Aust-Agder er det mandag observert olje langs hele kysten av Aust-Agder, fra grensen mot Telemark til Ramsøya ved Ulvøysund mot Kristiansand. I følge IUA er det ikke gjort observasjoner av olje mellom Grimstad og Ramsøya. 

Begrensede oljemengder

Oljen er lokalisert i avgrensede områder på spesifikke steder, men det skal derimot ikke være snakk om sammenhengende oljefilm mellom de forskjellige påslagsstedene.
- Mengden olje på de forskjellige lokasjoner vurderes å være begrenset. Flere steder består oljen av tynn film, som ikke er aksjonerbar. 

Verst i Risør

Stedene som nå vurderes å ha fått størst mengde olje er Risør (lokalisert til Gjernestangen, Ellingsviken, Vestre Stangholmen, samt enkelte områder i tilknytning til disse), videre er Haslatangen på Grimstad et område som er forurenset av mindre mengde tyngre olje. Også i Tvedestrand er det observert olje ved Hovdan, Kråkvågfjorden og Røskilen. Dette er områder som ligger langt inn i fjordene. Det aksjoneres nå med lenser for å hindre spredning. I Arendal er det observert oljefilm og tilgrising av strandsonen ved Havsøysundet. Omfanget undersøkes, men det er ennå ikke funnet aksjonerbare forekomster i Arendal. 

Det er foretatt grovrensing av områder i Risør og Grimstad for å forhindre at strandet olje skal flyte avsted til nye områder. Totalt er det samlet inn cirka 300 liter olje.

Inspiserer kysten med båt

- Alle kystkommuner i Aust-Agder blir inspisert med båt. Dette er krevende, og vil ta tid. Det kan heller ikke utelukkes at mindre forurensing og enkelte områder ikke blir oppdaget. Det er ikke rapportert om nye påslag eller observasjoner i Lillesand og Grimstad, melder Kystverket. Det er innrapportert skadet fugl, men i begrensede mengder i henholdsvis Grimstad og ved Kilsund i Arendal.

- Grov uaktsomhet

I følge VG Nett skal kapteinen om bord i "Full City" være siktet for grov uaktsomhet ettersom han ikke meldte fra om at skipet hadde problemer og var en fare for personers sikkerhet og miljøødeleggelser. Strafferammen er opptil to års fengsel.