Millionstøtte til båtprodusenter

Askeladden, Windy, Hydrolift, Skilsø, Joda, Marex, Nidelv, Viknes og Scand Boats er noen av båtprodusentene som nå får millionstøtte fra Staten. (30.09.2008)

Publisert Sist oppdatert

Les sak hos NRK Sørlandet

Som en del av Arena-programmet har fritidsbåtklyngen i Agder blitt plukket ut som ett av tre prosjekter som får millionstøtte fra Nærings- og handelsdepartementet. De nye Arenaprosjektene vil få tilbud om faglig og finansiell støtte i en periode på 3 år.

Kjernebedrifter

Fritidsbåtklyngen består av 118 båtprodusenter med en samlet omsetning på 1,2 milliarder kroner og har ca. 620 ansatte. Prosjektet inkluderer også en rekke underleverandører og sentrale båtprodusenter lokalisert andre steder i landet. Kjernebedrifter i prosjektet er Askeladden, Windy Boats AS, Hydrolift AS, Skilsø Baatbyggeri AS, Inter Trading AS, Joda Industrier AS, Marex AS, NB Marine, Nidelv Båtbyggeri AS, Nor Star Boat AS, Scand Boats AS, Ertec AS/Colt Industrier AS, Skibsplast AS, Helly Hansen Pro AS, Viknes Båt & Service AS og Seasit AS.

Millioner hvert år

Arena-programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA og har som mål å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer. Prosjekter som kommer under ordningen kan finansieres med inntil 50 prosent av prosjektets basiskostnader for prosjektperioden. Et Arena-prosjekt vil normalt ha en kostnadsramme på 3-5 millioner kroner per år og vil ordinært gå over tre år.

Verdiskaping

- Fritidsbåtklyngen i Agder representerer et spennende miljø som jeg ser fram til å følge videre. Jeg har tro på at dette er en klynge som gjennom samarbeid vil kunne bidra til ytterligere næringsutvikling og økt verdiskaping. Det sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.