Lyngørfjorden Marina konkurs

Etter 30 års drift legges Lyngørfjorden Marina AS i Tvedestrand ned. Onsdag begjærte styret oppbud i Aust-Agder tingrett. (12.02.09)

Publisert Sist oppdatert

Av Therese Vågen

Styret sendte onsdag ut en pressemelding om konkursen, hvor de opplyserer om at videre drift ikke er funnet forsvarlig og at selskapets egenkapital er tapt. Det lykkes ikke styret å finne en løsning med de største kreditorene sine, og da GE-Finance la ned forbud mot omsetning av nye båter i februar i år samtidig som selskapets bankforbindelse trakk seg ut av samarbeidet, var konkursen unngåelig.

En av hovedårsakene til konkursen skal være et svært dårlig resultat i 2007. Året etter ble en rekke tiltak satt inn, men i følge pressemeldingen viste en intern organisasjonsendring at bedriften fortsatte tapte penger.
- Årsaken til problemene i 2008 har vært et markant bidragsfall på samtlige produktgrupper og i særdeleshet på salg av båter. Samtidig har finanskrise i båtbransjen rammet omsetningen hardt med den konsekvens at selskapet har et svært stort lager av usolgte båter. Dette har igjen medført økte finanskostnader, økte avskrivninger med mer. Styret behandlet den 23 januar 2009 et foreløpig årsregnskap som viste et tap på 1,8 millioner kroner, heter det videre i pressemeldingen.

I forbindelse med konkursen påpekes det at de eksisterende planene om å bygge ut marinaen i Klekkervika ikke berøres av Lyngørfjorden Marina AS sin konkurs. Bygningsmasse, brygger og parkeringsplasser i Klekkevika er eid av Lyngørfjorden Eiendom AS, som nå er i ferd med å etablere et nytt driftsselskap. De nye kostene skal i følge lokalavisa Tvedestrandsposten satse på ettermarkedstjenester som service, reparasjoner, vinterlagring og bryggeutleie, i tillegg til drift av drivstoffanlegg, kiosk og rekvisitaavdeling.