Sotra ikke berørt

I konglomeratet av konkursrammede Johs Lunde Marine Group-eide selskaper, blir ikke alle berørt av konkursen. Norsk Båtsenter Service Sotra AS er ett av dem.

Publisert Sist oppdatert

 

Av Hans Due

Det er mange båtkunder som er bekymret om dagen etter nyheten om at

Johs Lunde Marine Group AS er konkurs. Det samme gjelder for Norsk Båtsenter AS og Norsk Båtsenter Service AS.

Det er et konglomerat av selskaper i JLMG, og ikke lett å holde oversikten. Norsk Båtsenter Service Sotra AS er ikke direkte berørt av konkursen, sier Gisle Johnsen og Albrecht Schöll som leder dette selskapet og Adriatic Eiendom AS. Norsk Båtsenter Service Sotra AS er 100 % eid av Adriatic Eiendom AS. Johs Lunde Marine Group har en eierpost på 50 % i dette selskapet via Norsk Båtsenter Service AS.

Norsk Båtsenter Service Sotra AS og Adriatic Eiendom AS har en trygg økonomisk selvstendighet med egen bankforbindelse og er ikke en del av den økonomiske situasjonen i Johs Lunde Marine Group, sier Johnsen og Schöll.

(02.02.2011)