22 mill til båtbyggere
22 mill til båtbyggere

22 mill til båtbyggere

Windy og Hydrolift er blant båtprodusentene som får 22 millioner i støtte til utviklingsarbeide.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Arena Fritidsbåt har båtbransjen fått tilført over 100 millioner kroner de siste tre årene. Nå forlenges satsingen. I september i år starter prosjekt Marin Plattform, med et budsjett på 22 millioner kroner.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og deltagerne er Norsafe, Ertec, Hydrolift, Windy og NTNU.

-    Hovedmålet er å skape robuste og effektive utviklingsprosesser for komplekse høykostnadsprodukter. Dette er utviklingsprosesser som kombinerer høy innovasjonstakt med produksjonseffektivitet og fleksibel kundetilpasning. Med utgangspunkt i båters strukturelle egenskaper og plattform- /modultankegang skal Marin Plattform flytte den internasjonale forskningsfronten relatert til "mass customization", dvs. fleksible, men effektive prosesser, for utvikling og produksjon av komplekse produkter. Marin Plattform innebærer betydelige forskningsutfordringer av teknisk karakter, prosessutvikling, organisatoriske forhold, og ikke minst i samspillet mellom disse aspektene, står det beskrevet på hjemmesiden til Arena Fritidsbåt.

Les også: Arena Fritidsbåt fortsetter

Om Arena Fritidsbåt


Arena Fritidsbåt er et 5-årig prosjekt der bransjen og enkeltbedrifter får muligheter til å øke sin konkurransekraft gjennom aktiv deltagelse på arenaen. Arena Fritidsbåt er eid av bransjeorganisasjonen NORBOAT, initiert av NORBOAT og SINTEF, og skapt av bransjens aktører. Arena Fritidsbåt er finansiert økonomisk av Innovasjon Norges Arena Program og Aust-Agder fylkeskommune.