8

Leserbrev og oppgaver
Du kan bli stoppet og kontrollert av tollvesenet langt inne i norske farvann og både bli bøtelagt og få beslaglagt varer om bord selv om du ikke har vært over grensen.
Abonner på 8