4

Sleipner har utviklet en ny, fembladet propell som nå blir standard på deres thrustere. Den skal gi mindre støy med samme eller bedre skyvekraft. Vi har testet propellen mot deres foregående firebladete propell.
Adriatic 40 Fly tilbys med flere forskjellige motoralternativer. Vi har gjort forbruksmålinger på en båt med singel Volvo Penta D6-370, og en med to Volvo Penta D4-300. Konklusjonen er at ved marsjfart og tomgangsfart er forbruket tilnærmet likt. Ved toppfart og i mellomregisteret er forskjellene store.

Sider

Abonner på 4