vhf

Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) utvider sin ordning med frivillig sikkerhetsbesiktigelse av fritidsfartøy til også å omfatte kontroll av maritime VHF installasjoner.
Radaren og GPS-mottageren er suverene navigasjonshjelpemidler. Mens radaren ser all trafikk i farvannet rundt deg og GPSen gir deg din eksakte posisjon, har radaren begrensninger i å kunne se på baksiden av øyer og landtunger. Dette tar AIS-systemet seg av.
Beskytter for iPad, Trådløs AIS, Hybrid til snekka mm
De nyeste kartplotterne holder en meget høy standard og er i stor grad multiinstrumenter som i tillegg til kartbilder kan vise mye annen informasjon. Flere av de testede plotterne kunne vært utpekt som vinner, men én skiller seg litt ut.
Askeladden overrasket på vestlandsmessa "Dra til sjøs" med å presentere en helt ny modell.
Harald og Silvia Paul solgte huset og kjøpte hollandsk kanalbåt i stål. Så satte de kursen over Atlanterhavet mot Canada. Det ble et strabasiøst eventyr.
For 2011-sesongen lanserer Simrad en ny VHF-serie bestående av både stasjonære og bærbare enheter.
GHS 20i er et fullfunksjons trådløst håndsett til bruk sammen med Garmin VHF 200i og VHF 300i/300i AIS.
Belamarin har overtatt som distributør av Shakespeares antenner.
Gazelle Technology har utviklet og bygget en ny båtype av merket Flying Fish for Kriminalomsorgen i Bergen. Den skal benyttes til passasjertransport og varetransport mellom Vaksdal, Ulvsnesøy og Bruvik og kan ta inntil 12 passasjerer.

Sider

Abonner på vhf