vannscooter

Selv om forskriften for vannscootere nå er opphevet, betyr ikke det fritt fram for bruk av «havets motorsykkel». I mange kommuner er det stor motstand mot generelt «frislipp». Det tar den nye forskriften hensyn til og sier kommunene ved behov kan fastsette lokale forskrifter.
Regjeringen vil oppheve den sentrale forskriften om forbud mot bruk av vannscootere, men kommunene kan reservere seg. Uten lokalt forbud blir det fritt frem – selv i definerte nasjonalparker.
REGELENDRING: Særreglene for vannscooterbruk foreslås fjernet.
Regjeringen forslår at reguleringen av vannscooterbruk fjernes, melder Agderposten. Det kommer etter lang tids uklarhet og strid om vannscootere kan regnes som båt eller ikke.
Vi har sett de stående. Nå kommer i de med scooterform. Se video av ville sprell.
LOV FRA 2017: Blir regjeringens forslag vedtatt, kan man bruke vannscooter på lik linje med båt fra 2017.
Nå blir det slutt på forskjellsbehandling i vannscootersakene.
Mens nye vannscooterregler er på høring, er det surr i domstolapparatet, og Riksadvokaten fortviler.
Den 26. februar barker motstandere og tilhengere av vannscootere sammen i debatt på Litteraturhuset i Oslo. Miljøverndepartementet stiller også. De har hatt saken om forbud ute på høring.
Abonner på vannscooter