Ulykker skal granskes

Statens havarikommisjon for transport (SHT) vil i 2018 gjennomføre en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge.
Abonner på Ulykker skal granskes