Sjøfartsdirektoratet

Nå er søknadsskjema for tilskuddsordningen for sjøvettaktiviteter åpent. Søknadsfristen er 1. november 2017.
- Det skjer altfor mange ulykker og nestenulykker på sjøen i dag. Mange av disse ulykkene kan unngås ved at fritidsbåtførerne setter seg mer inn i sjøveisreglene. Det er blant annet viktig at alle kjenner til vikepliktsreglene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.
-Sjøfartsdirektoratet har ikke fattet noe vedtak om Saga Oseberg. Vi har heller ikke mottatt noen søknad om sertifisering av vikingskipet, men vi har mottatt en forespørsel, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.
Fra 1.januar er det mulig for alle som har et eksisterende fritidsskippersertifikat å søke om å få det i plastkortformat.
Det er nå mulig for frivillige lag og foreninger å søke om midler til sjøvettaktiviteter for 2017 rettet mot barn og unge. Søknadsfristen er 1.november.
Illustrasjonsfoto: Frode Hansen, NTB/Scanpix.
Skipsregisteret (NOR) er det eneste registeret i Norge hvor man kan bruke fartøyet som sikkerhet for lån. Samlet utgjør de frivillig registrerte fartøyene nå verdier for rundt 59 milliarder.
BARN OG UNGE: Sjøfartsdirektoratet retter en stor innsats mot barn og unge i ny kampanje. (Illustrasjonsfoto).
Sjøfartsdirektoratet har fordelt nærmere 850.000 kroner til sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Hensikten er å forebygge ulykker ved bruk av fritidsbåt.
Fra 1. februar bortfaller kravet om annonsering i riksdekkende avis ved manglende dokumentasjon av eierforhold ved registrering av fartøy under 15 meter i skipsregisteret.
Norske sjøfartsmyndigheter valgte i sommer å stanse importen av en Skorgenes Sonic 395 som var på vei gjennom tollen inn i Norge. Årsaken var mangler med brukerhåndbok og samsvarserklæring. For øyeblikket omfatter importforbudet fem modeller.
Juli i år har aktiviteten vært den høyeste noensinne i skipsregisteret, mye på grunn av kjøp og salg av fritidsfartøy.

Sider

Abonner på Sjøfartsdirektoratet