overvåking

Ifølge forskningsmagasinet Apollon er det nå mulig med automatisk overvåking av oljesøl i havet. Mange skip tømmer olje til havs. Mørketallene er store. Kystverket mener nyvinningen vil gjøre det enklere å spore opp synderne.
Datatilsynet mener Mandal Havnevesen går langt ut over sitt kontrollbehov med kameraovervåking av båtplasser og innføring av ID-brikker.
MANDAL: Alle som leier kommunal båtplass i Mandal får krav om å installere sporingsbrikke i båten sin. Hvis du nekter mister du båtplassen.

Sider

Abonner på overvåking