losvesenets tilbringertjeneste

Losene skal ikke lenger fraktes til skipene de skal betjene med egne losbåter. Anbudsrunden er avsluttet og nytt selskap er valgt.
Abonner på losvesenets tilbringertjeneste