Kystverket

- Det skjer altfor mange ulykker og nestenulykker på sjøen i dag. Mange av disse ulykkene kan unngås ved at fritidsbåtførerne setter seg mer inn i sjøveisreglene. Det er blant annet viktig at alle kjenner til vikepliktsreglene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.
SPEKTAKULÆRT: Denne tunnelen kan bli en realitet om ikke så altfor lenge. Foto: Snøhetta/Kystverket.
I denne uken får Samferdselsdepartementet dokumentasjonen for videre kvalitetssikring av Stad skipstunnel. Kystverket mener det kan bli byggestart allerede i 2019.
STOR INVESTERING: Kystverket foreslår 2,3 milliarder til skipstunnelen gjennom Stadlandet.
Kystverket foreslår i sitt plangrunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029 at det bevilges 2,3 milliarder kroner til Stad skipstunnel. - Svært positiv, men fortsatt gjenstår mye politisk arbeid, sier Svein Gjelseth i Vanylven Utvikling AS.
Kystverket ba publikum om å melde fra om skjær som burde merkes. Nå er de 100 skjærene som Kystverket har plukket ut offentliggjort.
Losene skal ikke lenger fraktes til skipene de skal betjene med egne losbåter. Anbudsrunden er avsluttet og nytt selskap er valgt.
I et fartskart som Kystverket har utarbeidet for kystkommunene er det bemerkelsesverdig lite informasjon. Fordi kommunene ikke gidder å legge inn sine lokale fartsforskrifter.
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker færre, enklere og mer samkjørte fartsgrenser på sjøen og vil frata kommunene retten til å bestemme fartsgrensene og la Kystverket overtar ansvaret.
Bølgevarslingstjenesten fra Kystverket og Yr gir båtfolket viktig forhåndsinformasjon om båtvær i vente. Til glede for fritidsbåtflåten er tjenesten nå videreutviklet og omfatter også den utsatte havstrekningen utenfor Jomfruland.
I februar vedtok Havnestyret å senke fartsgrensen. Kystverket hadde forlagt søknaden, så ingenting har skjedd.
Abonner på Kystverket