KNBF

INDREFILET: Utbyggere vil ha bort opplagsplassen for å gjøre plass til boligbygging på Karenslyst på Sjølyst.
Ingen av de politiske partiene har «fritidsbåt» nevnt i sine partiprogrammer. Stortingspolitikerne glimret da også med sitt fravær på KNBFs møte i Oslo, hvor blant annet eiendomsskatt på bryggeanlegg og omregulering av opplagsplass til boligbygging var tema.
ANSETTELSE: Fungerende president i KNBF og hans styre skal ansette ny generalsekretær.
Etter at generalsekretær Reidar Kjelsrud i KNBF ble bedt om å slutte for ett år siden, trådte assisterende generalsekretær Endre Solvang inn som fungerende. I går gikk søknadsfristen for ny generalsekretær ut. Solvang er på søkerlisten.
DYRERE: Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande vil på vegne av partiene sine økte avgifter på drivstoff til fritidsbåt.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.
Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) går sterkt i mot nye avgiftsøkninger på diesel og bensin. Vi ligger allerede på avgiftstoppen i verden pr. liter drivstoff. Vi kan ikke akseptere forverrede rammevilkår for frivilligheten i Norge, som KNBF er en del av, sier fungerende generalsekretær Endre Solvang.
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker færre, enklere og mer samkjørte fartsgrenser på sjøen og vil frata kommunene retten til å bestemme fartsgrensene og la Kystverket overtar ansvaret.
Assisterende generalsekretær Endre Solvang overtar inntil videre som leder i administrasjonen i KNBF.
Presidenten i KNBF sier det ikke ligger noen dramatikk bak generalsekretærens plutselige avgang i dag...
President Kai Schøne valgte å trekke seg fra sentralstyret i KNBF 10. januar. Den konstituerte presidenten Egil Kr. Olsen (bildet) sier til Båtmagasinet at uenighet om veivalg er foranledningen.
Båtmagasinet er tirsdag kveld gjort kjent med at forbundsstyret i KNBF har skiftet president i det stille. Det var på et ekstraordinært forbundsstyremøte 10. januar at visepresident Egil Kr. Olsen overtok lederposisjonen etter Kai Schøne som trakk seg med umiddelbar virkning.
KNBF har vært en av de største pådriverne for et vestpåbud i Norge. Nå slår organisasjonen kontra og vil likevel ikke ha vestpåbud.
Båtfolket vil likestilles med turfolket.

Sider

Abonner på KNBF