importforbud

Norske sjøfartsmyndigheter valgte i sommer å stanse importen av en Skorgenes Sonic 395 som var på vei gjennom tollen inn i Norge. Årsaken var mangler med brukerhåndbok og samsvarserklæring. For øyeblikket omfatter importforbudet fem modeller.
Abonner på importforbud