import

Når du som privatperson skal importere ein fritidsbåt til Noreg, må du betale 25 prosent meirverdiavgift (mva) av totalverdien. Du skal ikkje betale toll for import av fritidsbåt.
Importen av båter økte kraftig i fjor til tross for svak kronekurs. Finland og Polen er de landene det importeres flest båter fra.
Abonner på import