Frognerkilen

Presset på båtplasser og opplagsplasser i Oslo øker. De som ivrer for å bruke områdene til boligbygging får stryk av FrP som snarer vil øke områdene for båtfolket.
Abonner på Frognerkilen