Fartsgrenser

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker færre, enklere og mer samkjørte fartsgrenser på sjøen og vil frata kommunene retten til å bestemme fartsgrensene og la Kystverket overtar ansvaret.
I følge Asker & Bærums Budstikke kaster Redningsselskapet seg nå inn i lokalpolitikken.
Kystverket vil ha bort 15 knops fartsgrense og vil at kommunene velger mellom 3, 5, 8 eller 30 knop. Gjett hva Bærum valgte?
Abonner på Fartsgrenser