Vollen Marina 3 - fotograf Erlend Nordbak.jpg

SKROGVASK: Med børster under båten rengjør denne maskinen båten raskt og effektivt.