ta2d2c90.jpg

Kystdirektør Kirsti Slotsvik kunne i dag presentere en 10-årig avtale om tilbringertjenesten for losene med Buksér og Berging AS (Foto: Berit Roald,NTB-Scanpix)