spa56635 (1).jpg

gens ”drive-in”-kino samle like mange båtfolk som under St. hans-feiringen på Langåra pMIDDAGSBUKTA: Vil lørdaå 1950-tallet? Foto: Thorberg / NTB / Scanpix