Privat brygge.jpg

PRIVAT: Ikke alle stengsler i strandsona er lovlige. FOTO: Marianne Reusch