L1030456.jpg

Som du ser, er komposittkranene noe større enn de vanlige.