kaischøne.jpg

Presidenten i KNBF, Kai Schøne, ledet båttinget til å vedta en resolusjon om å likestilles med turfolket