IMG_2175.jpg

Dette lukter fart og solskinn (og noen kroner..).