Bavaria Sedan_nett.jpg

HALVPLANENDE båter er på vei tilbake, med moderat fart og forbruk som en del av målsettingen.