AdobePhotoshopExpress_2019_01_30_14:46:30.jpg

Kalkavleiringer vaskes greit vekk. Eddik er også effektiv til denne jobben. (Foto: Ingvar Ø. Johnsen)