24FD4B0C-BFD9-46F5-821B-979E7EA75A92.jpeg

De røde og grønne «dottene» blir tydelige på skjermen.