Tragiske båtulykker til tross Sjølivet bedre enn sitt rykte

Tragiske båtulykker til tross Sjølivet bedre enn sitt rykte

Tragiske båtulykker til tross

Sjølivet bedre

enn sitt rykteRedningsselskapet konstaterer tidenes mest travle sommer. Pressen har brukt store mengder trykksverte på alvorlige ulykker og kjendiser på skjær. Politikere roper høyt om den uhyggelige sommeren 2006. Sannheten er en ganske annen. Årets båtsesong, sett under ett, er absolutt ikke verre enn før.AV AMUND RICH. LØKENAv de 82 personene som druknet i løpet av de ni første måneden i 2006, kan 22 knyttes til bruk av fritidsbåt. Dette er en klar nedgang fra i fjor, da tilsvarende tall var 29, sier informasjonskonsulent Freddy Hauge i Norsk Folkehjelp.

Ny type ulykker

Det er imidlertid en sannhet at en type tragiske ulykker har preget sommeren, grunnstøting og kollisjoner, ofte i stor fart og med dødelig utfall. Sjøfartsdirektoratet vil ikke hevde at det er noen ny trend, men utviklingen på dette området er alt annet enn hyggelig. Pressen har hatt stor fokus på sjøulykker hvor flere mennesker er omkommet, og i andre tilfeller er overskriftene skapt som følge av kjente personers uforsiktige omgang med fart og promille.Presseoppslagene gjør inntrykk, men reflekterer nødvendigvis ikke de harde tall og fakta, sier Båtmagasinets sjefredaktør Hans Due. Han reagerte spontant på en bekymringsmelding fra Nærings- og handelsdepartementet i høst om at det hadde vært en kraftig økning i ulykker på sjøen. Due ba om dokumentasjon og fikk til svar at utsagnet ”den kraftige økningen i ulykker på sjøen” var basert på informasjon fra Sjøfartsdirektoratet. Departementet må samtidig innrømme at direktoratet ikke har statistiske holdepunkter for utsagnet og at ”setningen kunne vært formulert annerledes”.I oktober kan Sjøfartsdirektoratet fortsatt ikke vise noen statistikk for antall ulykker så langt i 2006.Annet bilde hos IF

IF Skadeforsikring tegner et dystert bilde av årets båtsesong. Uten at antall forsikringspoliser på båt er øket nevneverdig i selskapet, har kaskoutbetalingene øket fra 30 millioner i fjor til 48 i år. Økningen i antall skadeutbetalinger er 12 %.Tallene bærer preg av en stadig mer komplisert situasjon på sjøen. Trafikkbildet er annerledes, også med uerfarne båtbrukere. Bedre merking og obligatorisk båtførerbevis er blant tiltak som nok kan bedre situasjonen, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i IF.Et forlis ”tok kaka”

Her må jeg sjekke ut om Båten til helge Dus er den som alene har trukket ulykkesstatistikken opp. Her må jeg sjekke ut om Båten til helge Dus er den som alene har trukket ulykkesstatistikken opp. Her må jeg sjekke ut om Båten til helge Dus er den som alene har trukket ulykkesstatistikken opp. Her må jeg sjekke ut om Båten til helge Dus er den som alene har trukket ulykkesstatistikken opp.”Snill” sommer i Vesta

IF Skadeforsikrings beskrivelse av årets båtsesong deles hverken av Gjensidige eller Vesta. Informasjonssjef Roald Stigum Olsen hos Vesta i Bergen sier at 2006 har vært en usedvanlig snill sommer, tatt i betraktning den store økningen i antall båter som i år har vært på sjøen. Pågangen av uhell med skadeomfang større enn 500.000 er redusert. Det er også registrert en kraftig nedgang i bergingslønn.Selv om Redningsselskapet og andre melder om økning i antall oppdrag, skyldes det stadig større antall båter som er ute. Kanskje skal været sør i landet tilskrives en del av årsaken til nedgangen, men totalt sett er det ingen grunn til å rope noe spesielt varsku fra oss, sier Roald Stigum Olsen i Vesta.Omtrent som for 10 år siden

I forhold til antall båter er det samme antall skader på sjøen som for 10 år siden, sier Robert Skar i Gjensidige Forsikring. Det gjelder både grunnstøtinger og tyveri.Gjensidiges tall viser en økning i antall båtskader, men tar vi hensyn til økningen i antall båter er tallene omtrent de samme som for ti år siden.Det betyr at det er en myte at dagens båtførere oftere går på grunn enn tidligere. Konsekvensene blir imidlertid gjerne større når det først skjer noe, fordi båtene er større og motorene kraftigere. Snittskaden er betydelig høyere enn tidligere, sier han.Selv om antall skader totalt har økt med over 20 % for juni-juli i år sammenlignet med i fjor, er det for tidlig å si noe om dette er starten på en ny trend, eller en tilfeldig variasjon. Ser vi på ett års statistikk pr juli 2006 sammenlignet med ett års statistikk pr juli 2005 er det ikke store endringer, sier Gjensidige Forsikring.Dette betyr ikke at det ikke er behov for en obligatorisk båtføreropplæring. Økt antall båter og høyere fart gjør at båtføreropplæring er viktig både for den generelle trivsel på sjøen og ikke minst for å unngå farlige situasjoner på sjøen. Flere båter og høyere fart gjør at kravet til sjømannskap kanskje er viktigere enn noen gang.

De fem vanligste båtskadene

Gjensidige har utarbeidet en oversikt over de fem vanligste skadeårsakene på båt (eksklusiv ansvar, brann og tyveri), der grunnstøtinger topper listen. En av fire skader gjelder grunnstøting, viser ferske tall for de siste fire årene.


Utgave: 

Stikkord: 

DE STERKE MERKEVARENE Båtliv og Båtmagasinet slår seg sammen. Her redaksjonssjef Jørn Finsrud (t.v.) redaktør Atle Knutsen og ansvarlig redaktør Ole Henrik Nissen-Lie.
Norsk Maritimt Forlag AS har kjøpt Båtmagasinet fra Aller Media og slår det sammen med Båtliv.
Endre Solvang i KNBF er lang med alvorstynget enn hva dette bildet viser. KNBFs søknad om momsrefusjon på vegne av båtforeningene er avslått.
Vi oppfyller kriteriene til momsrefusjon. Derfor stiller vi oss uforstående til avslaget og er svært skuffet, sier generalskretær Endre Solvang i KNBF. Dersom KNBFs klage ikke fører frem vil norske båtforeninger få 12 millioner færre kroner å rutte med kommende år.
VIL KLAGE: Cecilie Klem i KNBF sier arbeidet med å klage på vedtaket allerede er i gang. Generalsekretær Endre Solvang har ikke vært tilgjengelig for kommentar.
Kulturdepartementet har avslått KNBFs søknad om momskompensasjon på over 12 millioner kroner.
OPPLEVELSE: Snekkeskipper Roy Olsen står til rors i sin Polar 770 i det de passerer Eiffeltårnet i Paris. Foto: Privat.
Husker du pensjonistparet som dro ut fra Tjøme i en Polar 770 med Paris som mål? Etter mange etapper på Europas vannveier er de endelig fremme.
SAMMEN: Loxkel med Tohatsu slår seg sammen med Kellox og Honda.
Selskapene AS Kellox og Loxkel AS slår seg sammen til ett selskap.
ASKELADDEN P92 SUV er på plass på "Båter i sjøen".
Askeladden lanserer den lukkede styrhusbåten P92 SUV, og slår med det sammen to ulike målgrupper i én og samme båt. Du kan se den på «Båter i sjøen». Se bildene og les mer på www.batmagasinet.no.
Over 300 store og små båter ligger til kai på Aker Brygge. Noen er kuriøse. Andre store og dyre. Noen har verdenspremiere. – og noen har vi sett før. Allerede første dag melder flere importører og forhandlere om godt salg.
VERDENSPREMIERE: Sunseeker lanserer sin nye Hawk 38 på "Båter i Sjøen".
På Skandinavias største flytende båtmesse på Aker Brygge har det aldri vært utstilt så mange store eksklusive båter som i år. Luksusprodusenten Sunseeker dropper Cannes Yachting Festival og legger premieren på sin nyhet Hawk 38 sin til Båter i Sjøen i Oslo som åpner torsdag.
Twitter icon
e-mail icon