Test: Vårpussprodukter

Test: Vårpussprodukter

Test: Vårpussprodukter

Teakmiddel best

Da Båtmagasinet gjorde vårpussen i mars, ble reportasjebåten behandlet med en rekke ulike produkter. Vi benyttet fire bunnstoff, fire gelcoatbehandlinger og to teakmidler. Teakmiddelet Golden var suverent best. Derimot kunne vi ikke se forskjell på områdene med Nano-produkter kontra de voksede områdene etter fem måneder i sjøen.

TESTTEAM: DAN FREDRIKSEN, TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN

FOTO: TROND J. HANSEN OG ATLE KNUTSEN

Vi delte reportasjebåten inn i forskjellige soner som ble behandlet med hvert sitt produkt, inkludert bunnen med fire forskjellige typer selvpolerende bunnstoff. I skrivende stund ligger båten fortsatt på sjøen. Vi kommer derfor tilbake med en evaluering av bunnstoffet i novemberutgaven.

I denne testen tar vi for oss alle produktene som ble brukt utvendig over vannlinjen. Alle produktene ble påført under normale forhold i mars 2008. Båten har siden ligget ute på sjøen og fått alminnelig vedlikehold. Det vil si at den gjennom sesongen har blitt vasket med en mild båtshampo fire ganger. Siden båten ble tatt i bruk i mars, har den hatt 159 gangtimer.

Testkriteriene

Vårt utgangspunkt for å vurdere de produktene vi har benyttet denne sesongen, er det samme som en hvilken som helst forbruker ville hatt. Vi har delt inn erfaringene slik:

Hvordan var produktet å jobbe med?

Hvordan ble det umiddelbare resultatet (smussavvisning og glans)?

Hvordan er resultatet etter en sesong på fem måneder (smussavvisning og glans)?

Hvordan er sammenhengen mellom pris og kvalitet etter en sesong?

Testpanel

Vi delte inn båtens skrog og overbygg i fire felter og benyttet fire forskjellige produkter på disse feltene. Produktene ble påført av profesjonelle håndverkere som fulgte produsentens anvisninger. Produktene i testpanelet var følgende:Gelcoat felt 1

TC NanoGeltcoat felt 2

Hempel: Boat Rubbing Liquid

Hempel: Wash Wax og High Gloss WaxGelcoat felt 3

Jotun: Gelcoat Rens

Jotun: Hard WaxGelcoat felt 4

Turtle: Marine Cleaner

Turtle: Marine WaxTeak felt 1

V. Höveling: Golden Cleaner (Teak 1)

V. Höveling: Golden Brigthener (Teak 2)

V. Höveling: Golden Sealer (Teak 3)Teak felt 2

Hempel: Teak Cleaner

Hempel: Teak Oil

Hva er Nano?

Kort forklart er tanken bak Nanoteknologien å forene såkalte hydrofobiske egenskaper (vannavstøttende) og hydrofiliske egenskaper (tiltrekker seg vann). Denne kombinasjonen av to motstridende egenskaper gjør at den Nano-behandlede overflaten blir lettere å rengjøre idet smuss og møkk ikke binder seg til overflaten like sterkt som før Nanobehandlingen.

Noen Nano-produkter skal være vedlikeholdsfrie i 12 måneder – og i den perioden behøver man kun vaske med vann. Vår generelle erfaring fra denne testen, er at Nano-produktene var litt tyngre å jobbe med og at påføringsprosessen var noe mer komplisert. Det umiddelbare resultatet av Nano-behandlingen var meget bra, men status etter fem måneder på sjøen var veldig lik de tradisjonelle produktene både med hensyn til smussavvisning og glans.TC NANO

Type produkt: Et alt-i-ett produkt som både renser og beskytter i samme operasjon.
Påføring: Ganske greit, men rubbe-delen av produktet var dårlig og gjorde det vanskelig å få vekk smuss. Tyngre å jobbe med enn Hempels produkt for å få frem bra glans.
Krav til vedlikehold: Skal holde hele sesongen. Ved etterbehandling vaskes båten med vann, og prosessen utføres på nytt.
Umiddelbar status: Svært bra med en veldig glansfull og fin overflate.
- Glans: Meget bra glans.
- Smussavvisning: Bedre enn tradisjonell voks. Synlig mindre sorte renner enn på voksede områder.
Etter en sesong
Glans: Begynner å bli matt, på linje med vanlig voks. Ikke mulig å skille produktet fra de andre.
Smussavvisning Tilsvarende som for vanlig voks. Ingen synlig forskjell.
Pris: Kr 289,- for 250 ml. Skal holde for behandling av båt på 30 fot.
Samlet vurdering: Nanoproduktet er tyngre å jobbe med fordi det kombinerer to operasjoner, men det umiddelbare resultatet er meget bra. Vi ser ingen forskjell fra de øvrige produktene som forsvarer den høye prisen. Dog er den lille flasken ganske drøy.
Informasjon: www.tcnano-norge.noHEMPEL: BOAT RUBBING LIQUID

Type produkt:Rubbing for fjerning av smuss og lettere matte områder.

Påføring: Lett å jobbe med. Påføringen er enkel og fjernes med maskin eller fille.
Krav til vedlikehold: Kan med fordel kombineres med andre Hempel-produkter. Overflatene vaskes med båtshampo.
Umiddelbar status: Fullt tilfredsstillende glans og sluttfinish.
- Glans: Bra, men den ligger litt etter TC Nano i glansfullhet.
- Smussavvisning: Fullt tilfredsstillende, og vanskelig å skille fra de øvrige produktene.
Etter en sesong:
Glans: Det er ikke mulig å se forskjell fra de øvrige produktene.
Smussavvisning Tilsvarende de øvrige produktene.
Pris: Kr 155,- for 500 ml.
Samlet vurdering: Sammenhengen mellom pris og kvalitet på produktet harmonerer bedre enn Nano-produktene.
Informasjon: www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.HEMPEL: HIGH GLOSS WAX

Type produkt:Tradisjonell voks, teflon (PTFE)

Påføring: Det letteste produktet å jobbe med i testen. Enkelt å påføre og polere. Brukes etter ”Boat Rubbing Liquid”
Krav til vedlikehold: Vanlig båtshampo. Sterkere vaskemidler kan fjerne voksen.
Umiddelbar status: Godt resultat etter påføring. Lett å jobbe med.
- Glans: Like bra som Nano. Gir en veldig fin glans.
- Smussavvisning: Dårligere enn Nano. Smuss og svarte renner setter seg fortere fast, men er lett å fjerne.
Etter en sesong:
Glans: Overflaten begynner å bli matt og er umulig å skille fra de øvrige produktene.
Smussavvisning Tilsvarende som for de andre produktene. Smuss sitter godt fast på overflaten.
Pris: Kr 229,- for 500 ml.
Samlet vurdering: Et meget godt produkt som er lett å jobbe med og som gir en fin glans. Kvaliteten etter en sesong er sammenlignbar med de øvrige produktene.
Informasjon: www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.JOTUN: GELCOAT RENS

Type produkt:Nano

Påføring: Veldig grei å jobbe med. Lettere å påføre og jobbe med enn Hempels rubbing. Ekstra vanskelige flekker fjernes med Rubbing.
Krav til vedlikehold: Kombineres med andre Jotun-produkter for best resultat. Krever polering for varig resultat. Fungerer som primer for voks.
Umiddelbar status: Ren overflate. Renser overflaten meget godt.
- Glans: God, men krever voksing.
- Smussavvisning: - grunnlag for voksing.
Etter en sesong: - grunnlag for voksing.
Glans: - grunnlag for voksing.
Smussavvisning - grunnlag for voksing.
Pris: Ca. kr 105,- for 500 ml.
Samlet vurdering: En kraftig rens som er overraskende effektiv. Rengjør meget godt, og gir et godt utgangspunkt for polering og voksing.
Informasjon: www.jotun.no. Håndbok med mye informasjon om båtstell. Håndboken finnes også på nett.JOTUN: HARD WAX

Type produkt:Nano-produkt

Påføring: Lettere å jobbe med og ga et finere resultat enn Hempel. Påføres og poleres på vanlig måte, med maskin eller for hånd.
Krav til vedlikehold: Ett års levetid på behandlingen ifølge produsenten.
Umiddelbar status: Greit produkt å jobbe med. Godt resultat ved påføring.
- Glans: Bedre glans enn Hempel. Fikk raskere bra resultat. Måtte jobbe mindre med Jotun enn Hempel for å oppnå samme resultat.
- Smussavvisning: Avviser smuss greit. Flekker lar seg lett vaske bort.
Etter en sesong:
Glans: Overflaten begynner å bli matt. Verken dårligere eller bedre enn de andre produktene.
Smussavvisning Skiller seg ikke ut på noen måte. Smuss sitter fast på overflaten.
Pris: Ca. kr 160,- for 500 ml.
Samlet vurdering: Et godt og behagelig produkt å jobbe med. Kvaliteten på Jotun-produktene er god, men produktene skiller seg ikke ut fra de andre.
Informasjon: www.jotun.no. Håndbok med mye informasjon om båtstell. Håndboken finnes også på nett.TURTLE: MARINE CLEANER

Type produkt:Tradisjonelt produkt.

Påføring: Veldig lett å påføre og lett å ta av igjen. Favoritten å jobbe med, sammenlignet med Hempel.
Krav til vedlikehold: Brukes i forkant av polering og voksing.
Umiddelbar status: Rengjør godt. Godt grunnlag for voksing.
- Glans: - Brukes før polering og voksing.
- Smussavvisning: - Brukes før polering og voksing.
Etter en sesong:
Glans: -
Smussavvisning -
Pris: Kr. 169,- for 750 ml.
Samlet vurdering: Rengjør godt og gir et utmerket grunnlag for videre behandling av overflaten.
Informasjon: www.autocare.no. Finnes en del informasjon på importørens hjemmeside, men du må lete litt før du finner båtproduktene.TURTLE: MARINE WAX

Type produkt:Tradisjonelt produkt

Påføring: Lett å jobbe med. Skal både rengjøre, polere og vokse i en operasjon. Påføres og poleres med maskin eller for hånd.
Krav til vedlikehold: Skal holde sesongen ut. Det bør brukes milde vaskemidler (shampo) på voksede flater.
Umiddelbar status:
- Glans: Veldig bra glans.
- Smussavvisning: Smuss og flekker lar seg lett vaske bort.
Etter en sesong:
Glans: Vanskelig å skille fra de andre.
Smussavvisning Heller ikke denne skiller seg ut. Smuss sitter fast på overflaten.
Pris: Kr 210,- for 750 ml.
Samlet vurdering: Skillpaddevoksen er behagelig og fin å jobbe med. Den skiller seg ikke ut fra mengden, men er et trygt og bra produkt å bruke. Relativt prisgunstig.
Informasjon: www.autocare.no. Finnes en del informasjon på importørens hjemmeside, men du må lete litt før du finner båtproduktene.Teaken skiller seg ut

Teak er en hard tresort som inneholder mye naturlig olje, og er ferdigimpregnert fra naturens side. Det gjør den ytterst holdbar og sterk uten noen nærmere overflatebehandling som lukker porene. Dermed er den også et utmerket antisklimateriale som tradisjonelt har gjort den så velegnet til båtdekk. Dersom man ønsker å bevare teakens antiskliegenskaper må man derfor være ytterst forsiktig med hvordan man velger å behandle den. Om man kan leve med at dekket blir grått, har teaken det aller best om man vasker det med grønnsåpe og en myk børste. I vår moderne fritidsbåtverden spiller også andre aspekter inn – og det estetiske kan for mange være like vesentlig som det funksjonelle. Teaken skal gjerne se ut som den er ny, og vi har testet to produkter som skal hente frem igjen teakens friske farge og bevare fargen gjennom sesongen.

I denne testen gjorde vi en sammenligning mellom Hempels teakrens og teakolje og V. Hövelings Golden-produkter. Sistnevnte har mange likhetstrekk med mer velkjente Snappy, men skulle i denne testen vise seg å være den suverene vinneren.HEMPEL: TEAK CLEANER

Type produkt:Pulver

Påføring: Lett å jobbe med. Gjør ingenting om det kommer på gelcoat. Krever at overflaten vaskes grundig med vann.
Krav til vedlikehold: Etterbehandles med teak-olje.
Umiddelbar status: Tar effektivt bort smuss og flekker fra teak.
Status etter en sesong: -
Pris: Kr 159,- for 750 ml.
Informasjon: www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.HEMPEL: TEAKOLJE

Type produkt:Tradisjonell teakolje

Påføring: Ikke så tyntflytende som Golden. Spruter mindre enn Golden og krever mindre forsiktighet ved påføring.
Krav til vedlikehold: Ingenting. Kan smøre med olje/sealer.
Umiddelbar status: Gir en tydelig mørkere farge enn Golden.
Status etter en sesong: Teaken har blitt helt grå og delvis missfarget.
Pris: Kr 125,- for 750 ml. Kr 299,- for 2,5 liter.
Informasjon: www.hempel.no Hempel har en god håndbok ”den lille sjøsterke” – gratis hos din forhandler.GOLDEN: CLEANER OG BRIGTHENER

Type produkt:Rense og blekeprodukt som må brukes sammen.

Påføring: Lett å jobbe med. Krever en del skuring. Kan jobbe kontinuerlig, mens Hempel må man vente på et par timers tid.
Krav til vedlikehold: Etterbehandles med Sealer.
Umiddelbar status: Effektiv rengjøring av teaken.
Status etter en sesong: -
Pris:
Informasjon: www.vhoeveling.deGOLDEN: SEALER

Type produkt:Rense og blekeprodukt som må brukes sammen.

Påføring: Tyntflytende. Flyter godt utover. Lett for å sprute, lett å søle med. Gir et veldig fint resultat.
Krav til vedlikehold: Ingenting.
Umiddelbar status: Gylden og fin. Fremstår som ny teak.
Status etter en sesong: Fortsatt gylden og markant annerledes enn Hempel, som er blitt fullstendig grå. Golden har antydning til gjennomslag av grått visse steder.
Pris:
Informasjon: www.vhoeveling.deHovedkonklusjon

Erfaringen etter en sesong er at områdene vi behandlet med Nano-produkter verken er enklere eller vanskeligere å rengjøre enn de feltene som ble behandlet med de tradisjonelle voks-produktene. Konklusjonen er at vi i fremtiden vil orientere oss hovedsakelig etter pris når vi skal kjøpe produkter til vårpussen.

Når vi skal kjøpe teakbehandlingsmiddel er vår oppfatning tvert om. Her kjøper vi det som er best, og i denne sammenheng er også det det dyreste middelet. Golden koster rundt en tusenlapp for et sett – men da behøver man heller ikke tenke mer på dekket den sesongen.

Utgave: 

Stikkord: 

Det er skumle tider for båter som ligger utpå. Spesielt de åpne eller delvis åpne som samler mye snø. Med meldinger om mildvær og frost om hverandre, er det all grunn til å ta en tur nedom havna med snøskuffa eller øsekaret.
SKYTER FART: Nordkapp Boats blir tilført markedskraft med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
Frydenbø Marine og Nordkapp Boats har siden 2001 hatt et fruktbart samarbeid om produksjon og distribusjon av båt- og motor i Skandinavia. Nå rigger de seg for fremtiden med Frydenbø Marine som ny hovedeier.
«Den nye generasjonen styrhusbåter fra Askeladden er svært godt disponert. Det er sørget for løsninger der plassen utnyttes på de riktige stedene. Det gjør båten til en glimrende weekendbåt med et allsidig brukspotensiale.» Dette er kort hva redaktør Atle Knutsen konkluderer med etter å ha testet nyskapningen.
De fleste bilmodeller har det. Når bilen nærmer seg noe, piper det og blinker i alarmer. Nå lanseres et avansert system for båt og Båtmagasinet fikk det presentert på Düsseldorfmessen. Raymarine står bakSeaSense, men mye styres av FLIR-teknologi.
FORMANN: Den norske Bavaria-importøren Lars-Erik Solvang er valgt inn som leder for Bavarias internasjonale forhandlerforum.
Lars-Erik Solvang er mannen som står i front for alle Bavaria-forhandlere verden når det skal formidles ønsker og behov inn til ledelsen i Giebelstadt.
HVOR ER BÅTEN MIN? Designer Espen Thorup skulle så gjerne vise oss European Powerboat of the Year, men Nordkappen er rett og slett ikke på messen i det hele tatt.
DÜSSELDORF: Nordkapp Noblesse 660 gikk helt til topps i European Powerboat of the Year 2019. Men hvor er vinnerbåten? I hvert fall ikke på messen.
GIGANT: Nesten 12,5 meter måler det nye flaggskipet fra Nimbus.
Nimbus har ikke ligget på latsiden det siste året. Nye modeller har kommet på løpende bånd, og nå er den foreløpige toppmodellen i serien med landstedbåter avduket: Nimbus T11 på hele 12 meters lengde.
STOR BLOKK - FÆRRE HESTER: Den mektige V8-motoren til Yamaha på 425 hk kommer nå i en mindre versjon på 375 hk.
Lillesøsteren til Yamaha’s heftige 425 hk V8 XTO ble i dag lansert under båtmessen BOOT i Düsseldorf i Tyskland. Den nye motoren på 375 hk er basert på samme plattform som 425-hesteren, men skal erstatte Yamahas eksisterende V8 på 350 hk.
Twitter icon
e-mail icon