Test: Kartprogrammet SeaPro Lite

Test: Kartprogrammet SeaPro LiteTest: Kartprogrammet SeaPro Lite

"Lite" for Lite godt

Det viser posisjon, kan styre autopilot og tillater planlegging av flere ruter. Men det er også alt det kan. Sjelden har vi sett et så uprofesjonelt og feilbefengt kartprogram.

TEKST: TERJE BØLSTAD

Det engelske firmaet Euronav er med sine SeaPro-programmer en av de eldste aktørene i markedet for kartprogrammer og elektroniske kart. Dette er deres enkleste og rimeligste produkt. Pro i SeaPro står antagelig for ”professional”, men vi synes ikke at det er mye som er profesjonelt ved dette produktet. Aldri tidligere har vi sett et kartprogram med så mange feil, og sjelden har vi slitt så mye med å forsøke å få et program til å virke som forventet.


Grunnleggende funksjoner

SeaPro Lite er antagelig ment å være et minimumsprogram som bare skal inneholde det aller mest nødvendige for å kunne navigere på sjøen. Derfor kan det først og fremst vise GPSens (og egen båts) posisjon på kartet.

Kartet flyttes etter hvert som båten beveger seg, og ved behov lastes et nytt kart inn. Kartet kan vises med nord opp eller egen kurs opp. Om natten kan en nattskjerm vises, som ikke ødelegger nattsynet. Man kan zoome inn og ut i kartet, og flytte det til sidene eller opp og ned. Man kan planlegge turer ved å tegne ruter på kartet, som man siden kan navigere etter.

Programmet kan også styre en autopilot. I tillegg finnes det et verktøy for å måle avstander og kurser/peilinger på kartet. Beklageligvis finnes ingen MOB-funksjon. Vi savnet også å kunne vise flere samtidige kartvinduer.


Omfattende bruksanvisning

I programmet er det en stor opplæringsdel (”tutorial”) på norsk, som er meget nyttig for å lære seg å bruke programmet. Dessverre er den noe overfladisk, med noen feil og unøyaktigheter. For å få vist hele området som et kart dekker, kan man ifølge denne bruksanvisningen enten klikke med venstre musetast (hvis man er i såkalt foliemodus), eller trykke på End-tasten. Det siste fikk vi aldri til å fungere. Når man er under opplæring, er det ikke åpenbart at man skal klikke på ”Gå”-knappen, når bruksanvisningen forteller en å trykke på ”Kjør”-knappen.

Noen viktige detaljer manglet også. For eksempel beskrivelsen av en av de viktigste metodene for plassere et kartpunkt midt på skjermen. Er man på jakt etter detaljer, må man gå over til den engelske bruksanvisningen. Den er også god, men manglet også mye av det vi etter hvert lurte på. Med så enkle og få funksjoner skulle man tro at programmet var enkelt å lære seg. Men det er det ikke. I hvert fall hadde vi problemer, spesielt med å lære å håndtere kartene.


Uregjerlige kart

Alle SeaPro programmer skal kunne bruke både raster- og vektorkart. For norske farvann betyr det i praksis henholdsvis BSB- eller ARC- rasterkart, eller Euronavs egne Livechart vektoriserte kart. Dessverre hadde vi så mange problemer med å få dem til å virke, at vi til slutt måtte gi opp. Derfor er mesteparten av testen foretatt med BSB rasterkart.

I de fleste kartprogram er det få funksjoner knyttet til selve kartene. Det er som regel begrenset til å velge et nytt (eller et annet) kart, samt å flytte/bevege og zoome inn og ut på kartet på skjermen. I enkelte programmer – som i Tiki Navigator – kan man utføre disse funksjonene på en enkel, oversiktelig og lett forståelig måte. I SeaPro Lite er noen av disse funksjonene vanskelige å forstå, delvis ikke-eksisterende - og belemret med (det vi vil kalle) flere feil.

Etter vår mening er den enkleste og mest intuitive måten å flytte/bevege et kart på, å holde venstre musetast nede, mens man drar kartet til ønsket posisjon. Slik det er vanlig i Windows-verdenen, og som det gjøres i mange andre kartprogrammer. I SeaPro Lite flyttes kartet ved å klikke på en pil, og så hopper kartet et stykke i den ønskede retningen. Alternativt kan man klikke på det stedet man ønsker å plassere midt på skjermen.

Zooming er tilsynelatende enkelt. Det finnes knapper for å zoome inn og ut. Med en annen – såkalt trinnløs – zoom-funksjon kan man alternativt tegne et rektangelformet utsnitt på kartet av det man ønsker vist.

Så vidt vi forstår, finnes det ingen spesiell funksjon i SeaPro Lite for å velge et kart i en bestemt målestokk eller en annen målestokk enn den som vises i øyeblikket. Zoomer man inn med zoom-tasten, synes programmet riktignok å vise et forstørret bilde av eksisterende kart, men man er ikke sikret å få vist kart med bedre målestokk på denne måten. Har man for eksempel et kart over Indre Oslofjord (i målestokk 1:25.000) som dekker Slemmestad, synes det å være umulig å få frem spesialkartet over Slemmestad (med målestokk 1:10.000) ved å klikke på zoom-knappen. Men kartet kan fås frem ved å velge det fra listen over tilgjengelige kart. Det blir noe tungvint. Noen slike kart kan også fås frem ved å bruke den trinnløse zoom-metoden, men ikke alle.

Ofte kunne også programmet skifte til et annet kart – gjerne med en annen målestokk – uten at vi hadde bedt om det, og uten at vi forstod hvorfor. Som for eksempel hvis vi endret størrelsen på det vinduet programmet gikk i. Eller hvis båten beveger seg ut over kanten på eksisterende kart. Da skiftet programmet noen ganger til en dårligere målestokk enn den vi allerede hadde – selv om kart med en bedre målestokk eksisterte for området. Det er ikke lett å forstå logikken i dette. Det virker svært forvirrende, og det er lite tilfredstillende. Selv om vi hadde konfigurert programmet til alltid å vise kart med best målestokk, gjorde det ikke det.

I vanvare er det fort gjort å få frem et kartbilde man ikke ønsker. Da skal man kunne komme tilbake til det kartet som siste ble vist ved å trykke på F2, men det fungerte ikke alltid. Hvis man klikker på en kartrute med venstre musetast, insisterer SeaPro Lite på å vise hele kartet. Det kan ta opptil ett minutt(!) å vise et nytt BSB-kart på skjermen. Leverandøren opplyser at det er fordi vår testmaskin er for gammel.


Ruteplanlegging

Rutefunksjonen gjør det enkelt å tegne og redigere ruter. Flere ruter kan lagres. En rute må minst består av to rutepunkter. Merkelig nok er det aldri mulig å navigere til rutepunkt 0, selv om det er vist i bruksanvisningen. Vi savner sterkt muligheten for å kunne overføre ruter til en GPS. Dermed kan programmet ikke benyttes for planlegging av turer basert på GPS og papirkart. Under navigering i en rute angis kurs og avstand til neste rutepunkt, men XTE savnes.

Simulator i demoversjonen

Som vi har sagt før, kan en simulatorfunksjon være nyttig når man skal lære seg å bruke et nytt kartprogram. Da slipper man å kople til en GPS (som sjelden virker innendørs), men likevel kan man sitte hjemme og late som om man seiler på sjøen. SeaPro Lite har dessverre ingen simulatorfunksjon, men den finnes i demoutgaven av programmet. Den kan lastes ned gratis, eller fås på en demo-CD.


SeaPro Standard

Et mer omfattende kartprogram fra Euronav heter SeaPro Standard. Det kan bruke de samme kartene som SeaPro Lite, og har langt flere funksjoner. Som eksempler kan nevnes flere kartvinduer, MOB-funksjon, overføring av rutepunkter til GPS, tidevannsdata, væroverlegg og tilkopling av instrumenter (inkl. ARPA radar og AIS mottak). Prisen er kr. 6.200.

Oppsummering

PLUSS:

· Både raster- og vektorkart skal kunne brukes

· Kart kan vises med nord opp eller kurs opp

· Nattskjerm

· Styring av autopilot (ikke testet)

· Omfattende bruksanvisning på norskMINUS:

· Beveging/flytting av kart

· Uforståelig valg av kart

· Treg innlasting av nytt kart

· Ikke så lett å lære seg

· ProgramvarefeilSAVNES:

· Overføring av kurspunkter og ruter til GPS

· Flere samtidige kartvinduer

· MOB-funksjon

· Simulator-funksjon (finnes bare i demoutgave)

· XTE


Sammenligning med noen andre vanlige kartprogrammer:
Egenskaper/funksjoner DLS Offshore SeaClear Fugawi Ozi Tiki WinChart SeaPro
Navigator Explorer Navigator Planner Lite
------------------------------------------
MOB-funksjon Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei
Overføring av kurspunkter til GPS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei
Styring av autopilot Nei Ja (*) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Simulator-funksjon Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei
Føring av tekstlogg Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei
Spor (“track”) Ja Ja Ja Ja Ja Ja (*) Ja Ja
Overføring av spor fra GPS Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei
“Dead Reckoning” Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei
Flere samtidige kartvinduer Nei Ja Nei Ja Ja (*) Ja (*) Nei Nei
Goto Waypoint (kurspunkt) Nei Ja (*) Nei Ja Ja Ja (*) Nei Ja
Nattskjerm Ja Ja Ja Ja Ja Ja (*) Nei Ja
Kan bruke BSB-kart Nei Ja Ja (**) Ja Ja (*) Ja Nei Ja
Kan bruke egen-skannede kart Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei
Kan også brukes på PDA Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei
Språk på skjermen Norsk Engelsk Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk
Språk i bruksanvisning Norsk Engelsk Svensk Norsk Engelsk Norsk Norsk Norsk/Engelsk
Ca. pris (inkl mva) 1.300 1.300 0 1.100 500 1.300 1.500 2.100
Våre vurderinger
----------------------------------------
Håndtering av kart - ++ + + ++ ++ + -
Håndtering av kurspunkt og ruter - ++ + + + + - -
Brukervennlighet + + - + + ++ - -Kommentarer til tabellen:(*) Ikke i gratisversjonen.

(**) SeaClear kan foreløpig ikke bruke de nye (beskyttede) BSB4-kartene.

(***) WinGPS kan bare benytte enkelte BSB-kart.

(****) Med en tilleggspakke.DLS, Offshore Navigator, SeaClear, Fugawi, OziExplorer, Tiki Navigatorer og WinChart Planner er tidligere testet her i Båtmagasinet i henholdsvis nr. 9/2002, 12/2002, 3/2003, 4/2003, 10/2003, 8/2004 og 3/2005.


Viktige ord og forkortelser

ARC-kart Rasterkart fra det engelske admiralitetet. Finnes også for hele norskekysten. Selges av www.nautisk,com.

“Dead Reckoning” Bestikknavigering. Beregning av egen posisjon, etter

          ført bestikk basert på kompasskurs og hastighet.

BSB-kart Elektroniske raster sjøkart, selges av www.nautisk.com.

COG ”Course Over Ground”, kurs over grunnen.

DLS Det levende Sjøkartet.

GPS Global Positioning System, også brukt om en GPS navigator.

Livechart Vektoriserte kart som leveres av Euronav.

MOB Mann Over Bord.

PC Personlig Computer.

PDA Personlig Digital Assistent, Pocket PC.

Rutepunkt Punkt i en rute (som man kan navigere til).

SOG ”Speed Over Ground”, hastighet over grunnen.

Waypoint Veipunkt, kurspunkt, stedpunkt.

XTE “Cross Track Error”. Avvik til høyre eller venstre fra den ideelle kurslinjen mot et kurspunkt (eller rutepunkt).

For mer info:

Skagerak Marine Electronics AS, Oslo. Tlf. 22 32 43 82, 90 08 94 92. www.euronav.co.uk

Utgave: 

Stikkord: 

«MINI RESCUE»: Den nye båten X-27 SUV har likhetstrekk med storebror P 42, som også er i tjeneste i Redningsselskapets Staff-klasser.
Den ligger i fresen i dag, men vil etter planen være sjøklar ved juletider, Hydolifts nye X-27 SUV. Genene er ikke til å ta feil av her, båten har tydelige likhetstrekk med P42 som blant annet Redningsselskapet har i tjeneste i sin Staff-klasse.
Informasjons- og holdningskampanjer står i kø fremover...
Fra vår observasjonspost her på akterdekket har vi denne sommeren byttet ut lett sommerkrim med agurknytt og seriøse rapporter om båtfolkets utfordringer på sjøen.
- Vårt mål er at det ikke skal skje ulykker til sjøs der noen omkommer eller blir hardt skadd med fritidsbåt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Her får han handlingsplanen fra fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto Sjøfartsdirektorate
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.
FÆRRE DRUKNET: Gledelig nedgang i antall omkomne på sjøen. Illustrasjonsfoto: Peder Gjersøe, NTB/Scanpix.
De foreløpige tallene fra Sjøfartsdirektoratet viser at antall omkomne ved bruk av fritidsbåt går ned. I første kvartal i år omkom ni personer, tre færre enn i samme periode i fjor. Dette er det laveste tallet som er registrert i sjøfartsdirektoratets statistikk.
STØRRE OG STØRRE: Mercury er på vannet med ny, rå 450-hester.
Mercury Racing lanserte i dag sin hittil største utenbordsmotor. Med en 4,6 liters V8 på 450 hk med mulighet til å ha inntil seks motorer på samme akterspeil er dette en enorm kraftpakke.
I dag lanserer BRP i USA sin neste store nyhet: Evinrude G2 i3 motorer. Det betyr at også Evinrudes 115 hester snart er på markedet i ny drakt og forbedret utgave.
FULL FART: Hurum Trebåtfestival er i gang, med spennende regattaer og mange arrangementer. Foto: Seilskøyteklubben Colin Archer
Årets utgave av Hurum Trebåtfestival ble en stor suksess, Den offisielle åpningen var fredag med salutt fra dampskipsbrygga og åpningstale av Askers ordfører Lene Conradi på festivalens utescene.
FLAUT: Nordmenn har opplevd mye flaut på sjøen, blant annet i møte med lovens lange arm. Foto: Amund Rich.Løken.
Kaste dreggen i en annen båt? Bli stoppet med for høy promille? Grunnstøte? Les mer om det flaueste nordmenn opplever i båt.
Twitter icon
e-mail icon